Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Nieruchomości > Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503680
  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nieruchomoci

 

Wymagane dokumenty

-wniosek o przeksztacenie

-odpis z ksigi wieczystej prowadzonej dla przeksztacanej nieruchomoci

-owiadczenie ,e dane we wniosku zgodne s ze stanem faktycznym

-dowd wpaty 200 z na poczet wyceny nieruchomoci

-dowd wpaty 10 z opaty skarbowej za wydanie decyzji

 

Opaty

- opata skarbowa 10 z za wydanie decyzji, wnoszona w momencie skadania wniosku

- opata za przeksztacenie

- koszty okrelenia opaty nalenej za przeksztacenie nieruchomoci

 

Miejsce zoenia dokumentw

Sekretariat Urzdu Miasta w Braniewie pok.nr 16

 

Termin i sposb zaatwienia sprawy

1/ Postpowanie wszczyna si na wniosek

Z wnioskiem o przeksztacenie mog wystpi

-       osoby fizyczne i prawne, ktre w dniu 13.10.2005 roku byy uytkownikami wieczystymi nieruchomoci

-       osoby fizyczne i prawne bdce wacicielami lokali, ktrych udzia w nieruchomoci wsplnej obejmuje prawo uytkowania wieczystego,

-       spdzielnie mieszkaniowe bdce wacicielami budynkw mieszkalnych lub garay.

2/ Do wniosku docza si:

-       aktualny odpis z ksigi wieczystej

-       dowd wpaty 10 z, tytuem opaty skarbowej

-       dowd wpaty 200 z, tytuem zaliczki za okrelenie opaty nalenej za przeksztacenie

 

3/ Nalene bonifikaty od opaty za przeksztacenie:

-  90% - jeeli nieruchomo jest zabudowana na cele mieszkaniowe ( Uchwaa Rady Miejskiej z dnia 30 wrzenia 2011r Nr X/67/11

-  50% - w odniesieniu do nieruchomoci lub jej czci wpisanej do rejestru zabytkw

-  50% - dla osb , oraz ich nastpcw prawnych, Ktre uzyskay prawo uytkowania wieczystego przed 05.12.1990r

     W razie zbiegu bonifikat stosuje si jedn , korzystniejsz dla uytkownika wieczystego.

4/ Termin zaatwienia sprawy – do 2 miesicy.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Zenona Sobskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-01-16

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk16.01.2015, 10:20 CETuaktualnienie informacji
23.07.2008, 14:05 CESTwprowadzenie informacji - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.