Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > XIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2007r. > Uchwała Nr XIII/89/07 w sprawie skargi Pana Ariela Szymańskiego na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503835
  Uchwała Nr XIII/89/07 w sprawie skargi Pana Ariela Szymańskiego na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

 

Uchwaa Nr XIII/89/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 20 grudnia 2007 r.w sprawie skargi Pana Ariela Szymaskiego na dziaalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Braniewie .


Na podstawie art.18 ust.2 ustawy pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym / tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z pn. zm. / oraz art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postpowania administracyjnego / tj.z 2000r. Dz.U. Nr 98 , poz.1071 z p. zm. / uchwala si , co nastpuje :1


Uznaje si za bezzasadn skarg Pana Ariela Szymaskiego z dnia 29.10.2007r.

na dziaalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Braniewie , dotyczc nieposzanowania godnoci osobistej .
2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.lp.zacznik:
1uzasadnienie.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XIII/89/07 w sprawie skargi Pana Ariela Szymańskiego na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
04.01.2008, 12:38 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XIII/89/07 w sprawie skargi Pana Ariela Szymańskiego na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.