Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > XIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2007r. > Uchwała Nr XIII/88/07 w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję 2008-2011. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503797
  Uchwała Nr XIII/88/07 w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję 2008-2011.

 

Uchwaa Nr XIII/88/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 20 grudnia 2007 r.w sprawie uzupenienia listy awnikw na kadencj 2008-2011 .


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( t.j. : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z pn. zm. ) oraz art.160 1 , 163 , 164 i art.168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sdw powszechnych / Dz.U. Nr 98 poz.1070 z pn. zm. / na wniosek Prezesa Sdu Okrgowego w Elblgu Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje :


1Stwierdza si , e w wyniku tajnego gosowania dokonano uzupenienia listy awnikw do Sdu Rejonowego w Braniewie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencj 2008-2011 o nastpujce osoby :

1. Roman Kazimierz Bursa

2. Hanna Jadwiga Czcik

3. Boena Garus .

2Protok Komisji Skrutacyjnej stanowi integraln cz niniejszej uchway .3Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia .lp.zacznik:
1Protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XIII/88/07 w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję 2008-2011.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
04.01.2008, 12:36 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XIII/88/07 w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję 2008-2011.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.