Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > XII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 05 grudnia 2007r. > Uchwała Nr XII/81/07 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2007 rok Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503676
  Uchwała Nr XII/81/07 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2007 rok

 

Uchwaa Nr XII/81/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 05 grudnia 2007r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2007 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r., nr 249, poz.2104 z p. zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1


  1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2007 uchwalonego uchwa Nr V/15/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 07 marca 2007 roku w sprawie budetu miasta na 2007r. zmienionej uchwa Nr VI/21/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2007r, uchwa Nr VII/33/07 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2007r., uchwa Nr VIII/37/07 z dnia 27 czerwca 2007r. , uchwa Nr IX/52/07 Rady Miejskiej z dnia 17 padziernika 2007r., uchwa Nr X/58/07 Rady Miejskiej z dnia 31 padziernika 2007r. oraz uchwa Nr XI/72/07 Rady Miejskiej z dnia 21 listopada 2007r. poprzez:

  1. zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 79 998 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway,

  2. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 79 998 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway

2. Budet miasta po zmianach wynosi:

  1. plan dochodw ogem – 33 445 164 z,

  2. plan wydatkw ogem – 36 514 451 z,

  3. deficyt budetu – 3 069 287 z.

  1. Wydatki majtkowe w 2007 roku po zmianach wynosz 4 409 603 z w tym

wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 4 409 603 z zgodnie z zacznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchway.

2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1zal. nr 1.pdf
2zal. nr 2.pdf
3zal. nr 3 wydatki wielloletnie inwestycyjne.pdf
4zal. nr 3a wydatki jednoroczne inwestycyjne.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XII/81/07 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2007 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.01.2008, 23:30 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XII/81/07 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2007 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.