Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > XI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007r. > Uchwała Nr XI/80/07 w sprawie poszerzenia składu komisji problemowych Rady Miejskiej w Braniewie. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503779
  Uchwała Nr XI/80/07 w sprawie poszerzenia składu komisji problemowych Rady Miejskiej w Braniewie.

 

Uchwaa Nr XI/80/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 21 listopada 2007r.w sprawie poszerzenia skadu komisji problemowych Rady Miejskiej w Braniewie.Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62 , poz.558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271 , Nr 214 , poz.1806 , z 2003 r. Nr 80, poz.717 , Nr 162 poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz.1055 , Nr 116, poz.1203 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175 , poz.1457, z 2006 r. Nr 17 , poz.128 , Nr 181 , poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327 / Rada Miejska w Braniewie uchwala , co nastpuje:


1


W uchwale Nr II/4/06 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powoania czonkw komisji problemowych Rady Miejskiej w Braniewie poszerza si skad osobowy komisji problemowych o radnych:


I. Komisja Budetu i Finansw:

1. Frckiewicz Dariusz

2. Opaka Micha.


V. Komisja Polityki Gospodarczej:

1. Opaka Micha

2. Smooski Zygmunt.


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XI/80/07 w sprawie poszerzenia składu komisji problemowych Rady Miejskiej w Braniewie.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.12.2007, 11:49 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XI/80/07 w sprawie poszerzenia składu komisji problemowych Rady Miejskiej w Braniewie.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.