Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > XI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007r. > Uchwała Nr XI/77/07 w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności określonych w ustawie z dnia 18 października 2006 r. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503824
  Uchwała Nr XI/77/07 w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności określonych w ustawie z dnia 18 października 2006 r.

 

Uchwaa Nr XI/77/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 21 listopada 2007 r.w sprawie: upowanienia Przewodniczcego Rady Miejskiej do wykonywania czynnoci okrelonych w ustawie z dnia 18 padziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organw bezpieczestwa z lat 1944- -1990 oraz o treci tych dokumentw (Dz.U. Nr 218 , poz.1592 z pn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organw bezpieczestwa z lat 1944-1990 oraz o treci tych dokumentw ( Dz.U. Nr 165 , poz.1171 ) wobec Sekretarza Gminy Miasta Braniewa w Braniewie i Skarbnika Miasta Braniewa w Braniewie.Na podstawie przepisu art.8 pkt 31 w zw. z przepisem art.4 pkt 32 oraz ustawy z dnia 18 padziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organw bezpieczestwa z lat 1944-1990 oraz o treci tych dokumentw ( Dz.U. Nr 218 , poz.1592 z pn. zm.) oraz art.4 ust.2 ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organw bezpieczestwa z lat 1944-1990 oraz o treci tych dokumentw ( Dz.U. Nr 165 , poz.1171 ) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:


1


Upowania si Przewodniczcego Rady Miejskiej w Braniewie do wykonywania w imieniu

Rady Miejskiej w Braniewie wszelkich czynnoci z zakresu ustawy z dnia 18 padziernika 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organw bezpieczestwa z lat 1944-1990 oraz o treci tych dokumentw ( Dz. U. Nr 218 , poz.1592 z p. zm. ) oraz ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organw bezpieczestwa z lat 1944-1990 oraz o treci tych dokumentw ( Dz.U. Nr 165 , poz.1171 ) w stosunku do Sekretarza Gminy Miasta Braniewa w Braniewie i Skarbnika Miasta Braniewa w Braniewie.


2


Traci moc Uchwaa Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie upowanienia Przewodniczcego Rady Miejskiej do wykonywania czynnoci

okrelonych w ustawie z dnia 18 padziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organw bezpieczestwa z lat 1944- -1990 oraz o treci tych dokumentw (Dz.U. Nr 218 , poz.1592 z pn. zm.) wobec Sekretarza Gminy Miasta Braniewa w Braniewie i Skarbnika Miasta Braniewa w Braniewie.


3


Uchwaa wchodzi z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XI/77/07 w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności określonych w ustawie z dnia 18 października 2006 r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.12.2007, 11:44 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XI/77/07 w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności określonych w ustawie z dnia 18 października 2006 r.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.