Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > X sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 października 2007r. > Uchwała Nr X/62/07 - w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2008-2011. Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505059
  Uchwała Nr X/62/07 - w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2008-2011.

 

Uchwaa Nr X/62/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 31 padziernika 2007 r.


w sprawie wyboru awnikw do sdw powszechnych na kadencj w latach 2008-2011.


Na podstawie przepisu art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z pn. zm.) oraz przepisu art.160 1, art.163 1oraz 164 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sdw powszechnych / Dz.U. Nr 98 poz.1070 z pn. zm. / Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:


1


Stwierdza si, e w wyniku tajnego gosowania wybrano awnikw do Sdu Rejonowego w Braniewie w skadzie:


1/ Ryszard ak 5/ Teresa Teodozja Getek

2/ Janina Doroszkiewicz 6/ Barbara Suwaa

3/ Teresa Szwedko 7/ Elbieta Borowiec

4/ Krystyna Kordoska 8/ Elbieta Marczyk

2


Stwierdza si, e w wyniku tajnego gosowania wybrano awnikw do Sdu Rejonowego w Braniewie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w skadzie:

1/ Andrzej Duda

2/ Anna Julia Kazimirska-Czuryo.


3


Stwierdza si, e w wyniku tajnego gosowania wybrano awnikw do Sdu Okrgowego w Elblgu w skadzie:

1/ Damian Kasprzycki

2/ Ewa Gszczyk

3/ Felicja Maria Heminiak

4


Protok Komisji Skrutacyjnej stanowi integraln cz niniejszej uchway.


5


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr X/62/07 - w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2008-2011.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.11.2007, 20:43 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr X/62/07 - w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2008-2011.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.