Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > X sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 października 2007r. > Uchwała Nr X/60/07 w sprawie odwołania członka ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie. Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505123
  Uchwała Nr X/60/07 w sprawie odwołania członka ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie.

 

Uchwaa Nr X/60/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 31 padziernika 2007 r.w sprawie odwoania czonka ze skadu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie.Na podstawie art.18a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.145, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327 / Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:1Odwouje si radnego Olgierda Falkowskiego ze skadu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie, w zwizku ze zoon rezygnacj.
2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr X/60/07 w sprawie odwołania członka ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.11.2007, 20:38 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr X/60/07 w sprawie odwołania członka ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.