Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > X sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 października 2007r. > Uchwała Nr X/59/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Braniewie Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477735
  Uchwała Nr X/59/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Braniewie

 

Uchwaa Nr X/59/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 31  padziernika 2007r.

 

 

w sprawie zmiany uchway w sprawie zasad zwrotu kosztw podry subowych dla radnych Rady Miejskiej w Braniewie

 

Na podstawie art.25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzdzie gminnym ( DZ.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z p. zm. ) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:

 

1

W uchwale Nr II / 5 /06 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 06 grudnia 2006r.w sprawie zasad zwrotu podry subowych dla radnych Rady Miejskiej w Braniewie 

  4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Czynnoci , o ktrej mowa w ust. 1 w stosunku do Przewodniczcego Rady Miejskiej  dokonuje wiceprzewodniczcy Rady Miejskiej       Pan Dariusz Schulz.”

 

2

 

 Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr X/59/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.11.2007, 20:36 CETwprowadzenie iformacji - Uchwała Nr X/59/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Braniewie

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.