Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > IX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 17 października 2007 r. > Uchwała Nr IX/47/07 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie. Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477690
  Uchwała Nr IX/47/07 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie.

 

Uchwaa Nr IX/47/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 17 padziernika 2007r.w sprawie wyboru Przewodniczcego Rady Miejskiej w Braniewie .


Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym

/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62 ,poz.558 , Nr 113, poz.984 ,

Nr 153, poz.1271 , Nr 214 , poz.1806 , z 2003 r. Nr 80, poz.717 , Nr 162 poz.1568 , z 2004 r.

Nr 102 , poz.1055 , Nr 116, poz.1203 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175 , poz.1457, z 2006 r. Nr 17 , poz.128 , Nr 181 , poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327 / Rada Miejska w Braniewie uchwala , co nastpuje :


1


Stwierdza si , e w wyniku tajnego gosowania Przewodniczcym Rady Miejskiej w Braniewie zosta wybrany radny Olgierd Falkowski .2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia .


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr IX/47/07 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
06.11.2007, 11:29 CETUchwała Nr IX/47/07 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.