Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > VIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 czerwca 2007 r. > UCHWAŁA Nr VIII/45/07 w sprawie wyboru delegata Miasta Braniewa do Związku Miast Polskich. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503827
  UCHWAŁA Nr VIII/45/07 w sprawie wyboru delegata Miasta Braniewa do Związku Miast Polskich.

 

UCHWAA Nr VIII/45/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 27 czerwca 2007r.w sprawie wyboru delegata Miasta Braniewa do Zwizku Miast Polskich.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 w zwizku z art.84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz 17 ust.3 i 5 Statutu Zwizku Miast Polskich, Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje :1

Delegatem Miasta Braniewa w Zwizku Miast Polskich zosta wybrany Burmistrz Miasta Braniewa – Henryk Mroziski.


2

Traci moc uchwaa Nr III/24/98 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 9 grudnia 1998r. w sprawie wyboru delegata Miasta Braniewa do Zwizku Miast Polskich.


3

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „UCHWAŁA Nr VIII/45/07 w sprawie wyboru delegata Miasta Braniewa do Związku Miast Polskich.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
16.07.2007, 14:48 CESTwprowadzenie informacji - UCHWAŁA Nr VIII/45/07 w sprawie wyboru delegata Miasta Braniewa do Związku Miast Polskich.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.