Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > VII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 kwietnia 2007 r. > Uchwała Nr VII/32/07 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredyt Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505171
  Uchwała Nr VII/32/07 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredyt

 

Uchwaa Nr VII/32/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 27 kwietnia 2007r.


w sprawie: zacignicia kredytu dugoterminowego zotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budetu jednostki samorzdu terytorialnego oraz spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu poyczek i kredytw


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r., nr 249, poz.2104 z p. zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1


Postanawia si zacign kredyt dugoterminowy zotowy w wysokoci 4 099 287 z ( sownie: cztery miliony dziewidziesit dziewi tysicy dwiecie osiemdziesit siedem zotych ) z przeznaczeniem na:

  1. sfinansowanie planowanego w 2007 roku deficytu budetu Miasta Braniewa w wysokoci 3 069 287 z ( sownie: trzy miliony szedziesit dziewi tysicy dwiecie osiemdziesit siedem zotych),

  2. spat wczeniej zacignitych kredytw i poyczek w wysokoci 1 030 000 z ( sownie: jeden milion trzydzieci tysicy zotych ).


2


Wybr oferenta na udzielenie i obsug kredytu, o ktrym mowa w 1 nastpi w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamwie publicznych (tekst jednolity z 2006r; Nr 164, poz.1163 z p. zm. ).

 

3


Spata kredytu wraz z odsetkami nastpowa bdzie z dochodw wasnych gminy- podatki i opaty lokalne, z uwzgldnieniem w planach budetowych w latach obejmujcych spat.4


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


5


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VII/32/07 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredyt”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.05.2007, 09:49 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr VII/32/07 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.