Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > VI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2007 r. > Uchwała Nr VI/29/07 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego uchwały Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 12 lutego 2007 roku Nr IV/14/07 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmi Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535241
  Uchwała Nr VI/29/07 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego uchwały Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 12 lutego 2007 roku Nr IV/14/07 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmi

 

Uchwaa Nr VI/29/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 marca 2007 r.w sprawie zaskarenia rozstrzygnicia nadzorczego Wojewody Warmisko-Mazurskiego dotyczcego uchway Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 12 lutego 2007 roku Nr IV/14/07 w sprawie odmowy stwierdzenia wyganicia mandatu Burmistrza Miasta Braniewa Henryka Mroziskiego.Na postawie art.98 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz.220 , Nr 62 ,poz.558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz.1806 , z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz.1055 , Nr 116, poz.1203 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441 , z 2006 r. Nr 17 , poz.128 , Nr 181 , poz.1337 / uchwala si , co nastpuje :1


Postanawia si wnie skarg do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnicie nadzorcze Wojewody Warmisko-Mazurskiego nr NK 0911/57/07 z dnia 1 marca 2007 roku stwierdzajce niewano uchway Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 12 lutego 2007 roku Nr IV/14/07 w sprawie odmowy stwierdzenia wyganicia mandatu Burmistrza Miasta Braniewa Henryka Mroziskiego .


2


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa .


3


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VI/29/07 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego uchwały Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 12 lutego 2007 roku Nr IV/14/07 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmi”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
18.04.2007, 19:37 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr VI/29/07 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego uchwały Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 12 lutego 2007 roku Nr IV/14/07 w sprawie odmowy stwierdzenia w

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.