Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > VI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2007 r. > Uchwała nr VI/26/07 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewa Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535082
  Uchwała nr VI/26/07 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewa

 

Uchwaa nr VI/26/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 marca 2007 r.w sprawie przystpienia do opracowania

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta BraniewaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zmianami), uchwala si co nastpuje:
1.

Burmistrz Miasta Braniewa przystpi do opracowania Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Braniewa.


2.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Braniewa podlega zatwierdzeniu przez Rad Miejsk w Braniewie.


3.

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


4.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała nr VI/26/07 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
18.04.2007, 19:31 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała nr VI/26/07 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewa

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.