Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > VI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2007 r. > Uchwała Nr VI/25/07 w sprawie: przystąpienia do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Braniewa Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535218
  Uchwała Nr VI/25/07 w sprawie: przystąpienia do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Braniewa

 

Uchwaa Nr VI/25/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 marca 2007 r.w sprawie: przystpienia do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Braniewa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:1

Burmistrz Miasta Braniewa przystpi do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Braniewa.


2

Wieloletni Plan Inwestycyjny podlega zatwierdzeniu przez Rad Miejsk w Braniewie.


3

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


4

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VI/25/07 w sprawie: przystąpienia do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
18.04.2007, 19:24 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr VI/25/07 w sprawie: przystąpienia do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Braniewa

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.