Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > VI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2007 r. > Uchwała Nr VI/24/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo. Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535160
  Uchwała Nr VI/24/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo.

 

Uchwaa Nr VI/24/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 marca 2007 roku
w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz ustalenia wartoci jednego punktu w placwkach owiatowych prowadzonych przez Gmin Miasto Braniewo.Na podstawie 2 pkt 2 oraz 3 ust. 4 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracownikw samorzdowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorzdu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146,poz. 1222, Nr 160 poz. 1343, z 2006r. Nr 38, poz. 261 ) uchwala si, co nastpuje:


1.


  1. Ustala si w placwkach owiatowych prowadzonych przez Gmin Miasto Braniewa najnisze wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesicznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokoci 576,oo z.

  2. Wykaz placwek owiatowych prowadzonych przez Gmin Miasto Braniewo w Braniewie stanowi zacznik Nr 1 do niniejszej uchway.


2.


Wyraa si zgod na ustalenie przez dyrektorw jednostek organizacyjnych wymienionych w 1wartoci jednego punktu w wysokoci 3,45 z.”


3.


Traci moc Uchwaa Nr XXXIV/207/01 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wyraenia zgody na ustalenie wartoci jednego punktu w placwkach owiatowych prowadzonych przez Gmin Miasto Braniewo


4.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 01 maja 2007 roku.Zacznik Nr 1

do Uchway Nr VI/24/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 marca 2007
    Wykaz placwek owiatowych prowadzonych przez Gmin Miasta Braniewa:

  1. Szkoa Podstawowa Nr 3 ul. PCK 4

  2. Szkoa Podstawowa Nr 5 ul. Moniuszki 22a

  3. Szkoa Podstawowa Nr 6 ul. Konarskiego 13

  4. Gimnazjum Nr 1 ul. Konarskiego 15

  5. Gimnazjum Nr 2 ul. Moniuszki 22d

  6. Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Rana 14
Uzasadnienie


Zgodnie z ustaw budetow pastwa, pracownikom administracji i obsugi przysuguje wzrost wynagrodzenia o 3%. Wobec powyszego podnosi si od 1 maja br. kwot wynagrodzenia zasadniczego z 560 z na 576 z i warto jednego punktu z 3,35 z na 3,45 z.

Powyszy projekt zosta pozytywnie zaopiniowany przez zwizki zawodowe zrzeszajce pracownikw owiaty.drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VI/24/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
18.04.2007, 19:22 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr VI/24/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.