Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Nieruchomości > Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach stanowiących własność gminy. Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535069
  Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach stanowiących własność gminy.

Dotyczy :

-Bonifikaty od opaty rocznej z tytuu uytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

- Ustalenie innego terminu zapaty opaty rocznej z tytuu uytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowej .

Wymagane dokumenty :

1. Wniosek o udzielenie bonifikaty druk do pobrania

do ktrego naley doczy

-zawiadczenie o zarobkach za ostatni kwarta roku poprzedzajcego lub odcinek emerytury albo renty,

-zawiadczenie Powiatowego Urzdu Pracy (dot. Bezrobotnych)

- dochody z innego tytuu

2. Wniosek o ustalenie innego terminu zapaty , nie przekraczajcego danego roku kalendarzowego

- udokumentowanie dochodw za rok poprzedzajcy

- owiadczenie o dochodach druk do pobrania

Od wniosku nie pobiera si opaty skarbowej.

Miejsce zoenia dokumentw :

Sekretariat Urzdu Miasta Braniewa pok. nr 16

w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego , za ktry ma by udzielona bonifikata , w terminie 14 dni przed upywem terminu patnoci -ustalony inny termin zapaty

Bonifikaty w wysokoci 50% udziela si :

osobom fizycznym , ktrych dochd miesiczny na jednego czonka gospodarstwa domowego nie przekracza przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzajcym rok , za ktry opata ma by wnoszona , jeeli nieruchomo jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe .

Jednostka odpowiedzialna :

Wydzia Mienia Komunalnego i

pok. nr 26

tel. (55) 644-01-10

Podstawa prawna :

Art. 71 ust. 1 pkt. 4 , art. 74 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity - z pn. zm. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz 651)

Wytworzya:
Krystyna Wojciechowicz
2012.02.16lp.zacznik:
1wniosek o udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej.doc

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach stanowiących własność gminy.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
23.04.2012, 10:26 CESTuaktualnienie informacji, usunięcie druku oświadczenia, dodanie wniosku o bonifikatę
07.03.2008, 14:30 CETuaktualnienie informacji
13.02.2007, 07:50 CETuaktualnienie informacji
14.07.2004, 10:28 CESTwprowadzenie informacji - Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach stanowiących własność gminy.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.