Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > V sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 07 marca 2007r. > UCHWAŁA Nr V/17/07 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535275
  UCHWAŁA Nr V/17/07 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

 

U C H W A A Nr V/17/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 07 marca 2007w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych na 2007 rok.

Na podstawie art.4¹ ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 padziernika 1982r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, z pn. zm./ uchwala si co nastpuje :1.

Uchwala si Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych dla miasta Braniewa na rok 2007 – stanowicy zacznik do niniejszej uchway.2.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w sposb zwyczajowo przyjty.lp.zacznik:
1uchwała nr V-17-07 zal.1.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „UCHWAŁA Nr V/17/07 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
27.03.2007, 10:32 CESTwprowadzenie informacji - UCHWAŁA Nr V/17/07 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.