Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2006 > I sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 listopada 2006 r. > Uchwała Nr I/2/06 Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503696
  Uchwała Nr I/2/06

 

Uchwaa Nr I/2/06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 27 listopada 2006 r.


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczcych Rady Miejskiej w Braniewie .


Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym

/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62 ,poz.558 , Nr 113, poz.984 ,

Nr 153, poz.1271 , Nr 214 , poz.1806 , z 2003 r. Nr 80, poz.717 , Nr 162 poz.1568 , z 2004 r.

Nr 102 , poz.1055 , Nr 116, poz.1203 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175 , poz.1457, z 2006 r. Nr 17 , poz.128 , Nr 181 , poz.1337 / Braniewa Rada Miejska w Braniewie uchwala , co nastpuje :1Stwierdza si , e w wyniku tajnego gosowania Wiceprzewodniczcymi Rady Miejskiej w Braniewie zostali wybrani radni :


1. Bogdan Antoni .


2. Smooski Zygmunt .2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia .


Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie


Jan Mrz


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr I/2/06”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
13.12.2006, 23:43 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr I/2/06

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.