Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2006 > XLI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 października 2006 r. > Uchwała Nr XLI/221/06 Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505076
  Uchwała Nr XLI/221/06

 

Uchwaa Nr XLI/221/06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 padziernika 2006 r.


w sprawie wyraenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w dzieraw na okres 10 lat nieruchomoci gruntowej stanowicej cz dziaki numer 212/24 obrb 4 znajdujcej si w Braniewie przy ulicy Gdaskiej.Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pn.zm.) oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomociami (tekst jedn. Dz.U. z 2004r Nr 261 poz.2603, z pn.zm. ) , uchwala si co nastpuje:


1.

Wyraa si zgod na oddanie w drodze bezprzetargowej w dzieraw na okres 10 lat czci

nieruchomoci gruntowej pooonej w Braniewie przy ulicy Gdaskiej zabudowanej boksami

garaowymi (dziaka numer 212/24 obrb 4) o powierzchni 90 m², dla ktrej Sd Rejonowy

w Braniewie prowadzi ksig wieczyst o numerze KW nr 14439.


3.

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


4.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XLI/221/06”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.11.2006, 14:20 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XLI/221/06

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.