Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Gimnazjum nr 1 > ogłoszenia > NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507949

  NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

DYREKTOR

GIMNAZJUM NR 1 W BRANIEWIE

OGASZA NABR NA STANOWISKO GWNEGO KSIGOWEGO
Liczba etatw : 1

Miejsce wykonywania pracy : Gimnazjum Nr 1 w Braniewie


Gwne obowizki :

 1. prowadzenie rachunkowoci szkoy

 2. wykonywanie dyspozycji rodkami pieninymi

 3. kontrola zgodnoci operacji gospodarczych i finansowych

 4. kontrola kompletnoci i rzetelnoci dokumentw dotyczcych operacji

gospodarczych i finansowych.


Wyksztacenie :

zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach

publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148,art.35

ust.2, pkt.4 )

 1. ekonomiczne jednolite studia magisterski, ekonomiczne wysze studia zawodowe,

uzupeniajce ekonomiczne studia magisterskie i posiada co najmniej 3-letni

praktyk w ksigowoci

 1. redni, policealn lub pomaturaln szko zawodow o kierunku rachunkowo

i posiada co najmniej 6-letni praktyk w ksigowociWymagania konieczne:

Gwnym ksigowym moe by osoba ktra :

 1. ma obywatelstwo polskie,

 2. ma pen zdolno do czynnoci prawnych oraz korzysta z peni praw publicznych,

 3. nie bya karana za przestpstwo popenione umylnie,

 4. nie bya prawomocnie skazana za przestpstwa : przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dziaalnoci instytucji pastwowych oraz

samorzdu terytorialnego, przeciwko wiarygodnoci dokumentw lub za przestpstwo

karno-skarbowe,

 1. cieszy si nieposzlakowan opini,

 2. posiada stan zdrowia pozwalajcy na zatrudnienie na okrelonym stanowiskuWymagania podane :

 1. dowiadczenie w pracy na stanowisku gwnego ksigowego w jednostce budetowej lub dugoletnia praktyka w ksigowoci budetowej

 2. bardzo dobra znajomo rachunkowoci budetowej,

 3. samodzielno i komunikatywno,

 4. umiejtno korzystania z podstawowych urzdze informatycznych.

Wymagane dokumenty i owiadczenia:

 1. podanie o prac i curriculum vitae,

 2. kopia dowodu osobistego,

 3. kopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych,

 4. owiadczenie kandydata o korzystaniu z peni praw publicznych i o niekaralnoci za przestpstwo popenione umylnie; o braku prawomocnego skazania za przestpstwa: przeciwko mieniu,przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dziaalnoci instytucji pastwowych oraz samorzdu terytorialnego, przeciwko wiarygodnoci dokumentw lub za przestpstwo karno-skarbowe;

 5. owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celw rekrutacji


Kopie innych dokumentw :

- kopie wiadectw pracy

- opinie z poprzednich zakadw pracyDokumenty naley zoy w sekretariacie Gimnazjum Nr 1 w Braniewie,

ulica Konarskiego 15 do dnia 30.czerwca 2006 roku

 

 

LISTA KANDYDATW,
ktrzy spenili wymagania formalne na stanowisko gwnej ksigowej:
1. Anna Kiejdo - Pienino
2. Agnieszka Federowicz - Braniewo

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
05.07.2006, 12:59 CESTdopisanie informacji z listą kandydatów
09.06.2006, 13:08 CESTwprowadzenie informacji - nabór na stanowisko głównego księgowego

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.