Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Ochrona środowiska > UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507912
  UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWN


I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. O ochronie zwierzt, art. 10 ust.1, (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856),

2. Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. W sprawie wykazu ras psw uznawanych za agresywne ( Dz. U. Nr 77, poz. 687 )

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z pn. zm.)

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)


II. WYMAGANE DOKUMENTY :

1. Wniosek o wydanie zezwolenia ma utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywn

2. Zaczniki :

a) kserokopia metryki psa ( orygina metryki psa do wgldu )


III. OPATY :

Opata skarbowa :

- za wydanie zezwolenia – 82,00z.


IV. TERMIN ZAATWIENIA SPRAWY :

Do jednego miesica.


V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA :

Wydzia Ochrony rodowiska i Gospodarki Odpadami Urzdu Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111 pokj nr 3s, tel. 55-644-01-32, e-mail kamila.brzozowska@braniewo.pl


VI. TRYB ODWOAWCZY :

Odwoanie wnosi si do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu, za porednictwem organu, ktry wyda decyzj ( odwoanie skada si w sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa, pok. Nr 16 ) Odwoanie wnosi si w terminie 14 dni od dnia dorczenia decyzji stronie.


VII. UWAGI :

1. Wykaz ras psw uznawanych za agresywne :

- amerykaski pit bull terier;

- pies z Majorki ( Perro de Presa Mallorquin);

- buldog amerykaski

- dog argentyski

- pies kanaryjski ( Perro de Presa Canario );

- tosa inu;

- rottweiler;

- akbash dog;

- anatolian karabash;

- moskiewski strujcy;

- owczarek kaukaski

2. Wnioskodawca skada wniosek o wydanie ww. zezwolenia w terminie 30 dni od dnia nabycia psa rasy wymienionej w ww. wykazie.lp.zacznik:
1wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.doc
2wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Kamila Brzozowskadata wytworzenia informacji publicznej:
2014-04-16

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk17.04.2014, 08:10 CESTuaktualnienie informacji
30.01.2008, 12:38 CETpoprawienie nazwy wydziału
30.01.2008, 11:59 CETuaktualnienie informacji - usunięcie opłaty skarbowej, zmiana adresu email
23.03.2006, 15:49 CETwprowadzenie informacji - UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.