Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Rejestry i ewidencje > 2006 > REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505921
  REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

 

NUMER ZARZDZENIA

DATA WYDANIA

TRE ZARZDZENIA

1/2006

12.01.2006r

W sprawie ukadu wykonawczego budetu miasta na 2006 rok

2/2006

12.01.2006r

W sprawie planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2006 rok

3/2006

12.01.2006r

W sprawie powoania skadu komisji przetargowej

4/2006

16.01.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

5/2006

16.01.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

5/2006

16.01.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday , oddania w uytkowanie wieczyste

6/2006

16.01.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

7/2006

12.01.2006r

W sprawie sprzeday nieruchomoci na rzecz uytkownika wieczystego

8/2006

16.01.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu

9/2006

16.01.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste

10/2006

16.01.2006r

W sprawie przeduenia terminu zabudowy nieruchomoci gruntowej

11/2006

17.01.2006r

W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006

12/2006

17.01.2006r

W sprawie realizacji zada zarzdzania kryzysowego, obrony cywilnej i pozamilitarnych przygotowa obronnych na terenie Miasta Braniewa w roku 2006

13/2006

19.01.2006r

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa o ogoszeniu wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie

14/2006

19.01.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste

15/2006

26.01.2006r

Zmieniajce zarzdzenie w sprawie ustalenia norm ilociowych zuycia rodkw czystoci w Urzdzie Miasta Braniewa

16/2006

31.01.2006r

W sprawie powoania Komisji Konkursowej do rozstrzygnicia konkursu na realizacj przez podmioty nie zaliczane do sektora finansw publicznych i nie dziaajcych w celu osignicia zysku zada wasnych Miasta Braniewa

17/2006

31.01.2006r

W sprawie : powoania czonkw komisji przetargowej

18/2006

01.02.2006r

W sprawie prawa pierwokupu

19/2006

02.02.2006r

W sprawie przeduenia terminu zabudowy nieruchomoci gruntowej

20/2006

02.02.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

21/2006

02.02.2006r

W sprawie powoania komisji przetargowej

22/2006

06.02.2006r

Zmieniajce zarzdzenie w sprawie powoania Miejskiego Zespou Reagowania

23/2006

07.02.2006r

W sprawie pokrycia kosztw uczestnictwa w szkoleniu wolontariuszy

24/2006

08.02.2006r

W sprawie powoania komisji przetargowej

25/2006

09.02.2006r

Zmieniajce zarzdzenie w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

26/2006

09.02.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

27/2006

16.02.2006r

W sprawie zmian w budecie miasta na 2006 rok

28/2006

16.02.2006r

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2006 rok

29/2006

20.02.2006r

Zmieniajce zarzdzenie w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

30/2006

20.02.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

31/2006

28.02.2006r

W sprawie powoania komisji przetargowej

32/2006

28.02.2006r

W sprawie powoania komisji przetargowej

33/2006

28.02.2006r

W sprawie powoania komisji przetargowej

34/2006

28.02.2006r

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa o ogoszeniu wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

35/2006

28.02.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

36/2006

28.02.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w najem

37/2006

07.03.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

38/3006

07.03.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych oddania w uytkowanie wieczyste

39/2006

13.03.2006r

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie oraz Miejskiego Orodka Kultury w Braniewie za 2005r

40/2006

13.03.2006r

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budetu miasta za 2005r

41/2006

13.03.2006r

W sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Braniewa w warunkach zewntrznego zagroenia bezpieczestwa pastwa i w czasie wojny

42/2006

17.03.2006r

W sprawie uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa o powoaniu komisji przetargowej

43/2006r

17.03.2006r

W sprawie powoania komisji przetargowej

44/2006

16.03.2006r

W sprawie zmiany planu finansowego Urzdu Miasta Braniewa, SP Nr 3, SP Nr 5, SP Nr 6, Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 na 2006 rok

45/2006

17.03.2006r

W sprawie zmian w budecie miasta na 2006 rok

46/2006

22.03.2006r

W sprawie podwyki czynszu od dnia 01 maja 2006 roku w lokalach uytkowych i garaach, stanowicych wasno Gminy Miasta Braniewa

47/2006

30.03.2006r

W sprawie zmian w budecie miasta na 2006 rok

48/2006

30.03.2006r

W sprawie zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2006 rok

49/2006

05.04.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w najem

50/2006

05.04.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w najem

51/2006

11.04.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

52/2006

11.04.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

53/2006

11.04.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu

54/2006

11.04.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

55/2006

19.04.2006r

W sprawie pokrycia kosztw konkursu Omiu Wspaniaych

56/2006

21.04.2006r

W sprawie sprzeday nieruchomoci na rzecz uytkownika wieczystego

57/2006

21.04.2006r

W sprawie ogoszenie wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu

58/2006

21.04.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

59/2006

21.04.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

60/2006

21.04.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

61/2006

21.04.2006r

W sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

62/2006

27.04.2006r

W sprawie zmian w budecie miasta na 2006 rok

63/2006

04.05.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

64/2006

04.05.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

65/2006

09.05.2006r

W sprawie : prawa pierwokupu

66/2006

12.05.2006r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2006 rok

67/2006

15.05.2006r

W sprawie : przeduenia terminu zabudowy nieruchomoci gruntowej

68/2006

16.05.2006r

W sprawie : powoania skadu komisji przetargowej

69/2006

24.05.2006r

W sprawie : powoania komisji przetargowej

70/2006

30.05.2006r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2006 rok

71/2006

30.05.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

72/2006

31.05.2006r

W sprawie : prawa pierwokupu

73/2006

02.06.2006r

W sprawie : powoania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoy Podstawowej Nr 3 w Braniewie

74/2006

20.06.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

75/2006

20.06.2006r

W sprawie : powoania komisji przetargowej

76/2006

20.06.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

77/2006

20.06.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

78/2006

20.06.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

79/2006

20.06.2006r

W sprawie : powoania Komisji opiniujcej wnioski o nagrod organu prowadzcego

80/2006

30.05.2006r

W sprawie : pokrycia kosztw uczestnictwa w obozie szkoleniowym dla liderw Klubu Omiu – Modzieowego Wolontariatu

81/2006

20.06.2006r

W sprawie : powoania komisji przetargowej

82/2006

20.06.2006r

W sprawie : powoania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajcych si o stopie nauczyciela mianowanego

83/2006

26.06.2006r

W sprawie : prawa pierwokupu

84/2006

28.06.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu

85/2006

28.06.2006r

W sprawie : powoania komisji przetargowej

86/2006

28.06.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu

87/2006

28.06.2006r

W sprawie : powoania komisji przetargowej

88/2006

30.06.2006r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2006 rok

89/2006

30.06.2006r

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2006 rok

90/2006

03.07.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

91/2006

03.07.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

92/2006

04.07.2006r

W sprawie : powoania komisji przetargowej

93/2006

12.07.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

94/2006

20.07.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

95/2006

20.07.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

96/2006

12.07.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

97/2006

25.07.2006r

W sprawie : prawa pierwokupu

98/2006

26.07.2006r

W sprawie : uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa o powoaniu komisji przetargowej

99/2006

26.07.2006r

W sprawie : powoania komisji przetargowej

100/2006

28.07.2006r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2006 rok

101/2006

28.07.2006r

W sprawie : przeduenia terminu zabudowy nieruchomoci gruntowej

102/2006

04.08.2006r

W sprawie : wyznaczenia terminu odbioru budynku Sali Widowisko-Kinowej w Braniewskim Centrum Kultury

103/2006

08.08.2006r

W sprawie : utworzenia „systemu staych dyurw” w miecie Braniewie na czas zagroenia bezpieczestwa pastwa i wojny

104/2006

08.08.2006r

W sprawie : organizacji suby „Staego dyuru” na czas zagroenia bezpieczestwa pastwa i wojny, w Urzdzie Miasta w Braniewie

105/2006

08.08.2006r

W sprawie : wymaga, jakie powinni spenia przedsibiorcy ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci, oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych na terenie Gminy Miasta Braniewa.

106/2006

09.08.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste

107/2006

09.08.2006r

W sprawie : powoania komisji przetargowej

108/2006

09.08.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste

109/2006

09.08.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste

110/2006

09.08.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

111/2006

11.08.2006r

W sprawie : opracowania materiaw planistycznych do projektu budetu Miasta Braniewa na rok budetowy 2007

112/2006

16.08.2006r

W sprawie : powoania Komisji Konkursowej do rozstrzygnicia konkursu na realizacj przez podmioty nie zaliczane do sektora finansw publicznych i nie dziaajcych w celu osignicia zysku zada wasnych Miasta Braniewa

113/2006

18.08.2006r

W sprawie : planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006

114/2006

18.08.2006r

W sprawie : powoania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajcych si o stopie nauczyciela mianowanego

115/2006

22.08.2006r

W sprawie : powoania skadu osobowego „staego dyuru” w Urzdzie Miasta w Braniewie

116/2006

23.08.2006r

W sprawie zmian w budecie miasta na 2006 rok

117/2006

23.08.2006r

W sprawie informacji o przebiegu wykonania budetu miasta za I procze 2006r

118/2006

23.08.2006r

W sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I procze 2006r Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie oraz Miejskiego Orodka Kultury w Braniewie

119/2006

30.08.2006r

W sprawie rozwizania umowy uytkowania wieczystego

120/2006

05.09.2006r

W sprawie : pokrycia kosztw udziau wolontariuszy – przedstawicieli Klubu Omiu w konferencji w Warszawie

121/2006

06.09.2006r

W sprawie : prawa pierwokupu

122/2006

06.09.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

123/2006

20.09.2006r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2006 rok

124/2006

20.09.2006r

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2006 rok.

125/2006

20.09.2006r

W sprawie : uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa o ogoszeniu wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu

126/2006

20.09.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu

127/2006

25.09.2006r

W sprawie : powoania komisji przetargowej

128/2006

28.09.2006r

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w najem

129/2006

29.09.2006r

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2006 rok

130/2006

28.09.2006r

W sprawie : powoania czonkw komisji przetargowej

131/2006

03.10.2006r.

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

132/2006

03.10.2006r.

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu

133/2006

03.10.2006r.

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

134/2006

03.10.2006r.

W sprawie : powoania Komisji opiniujcej wnioski o nagrod organu prowadzcego

135/2006

11.10.2006r.

W sprawie : powoania Miejskiej Komisji Stypendialnej

136/2006

12.10.2006r.

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w najem

137/2006

13.10.2006r.

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2006 rok

138/2006

13.10.2006r.

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2006 rok

139/2006

13.10.2006r.

W sprawie : zmiany planu finansowego Urzdu Miasta Braniewa oraz SP NR 6 na 2006 rok

140/2006

18.10.2006r.

W sprawie : powoania czonkw komisji przetargowej

141/2006

20.10.2006r.

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeda, oddania w uytkowanie wieczyste

142/2006

20.10.2006r.

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu

143/2006

20.10.2006r.

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

144/2006

20.10.2006r.

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

145/2006

24.10.2006r.

W sprawie : powoania czonkw komisji przetargowej

146/2006

26.10.2006r.

W sprawie : zasad prowadzenia rachunkowoci w Urzdzie Miasta Braniewa

147/2006

31.10.2006r.

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2006 rok

148/2006

31.10.2006r.

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2006 rok.

149/2006

08.11.2006r.

W sprawie : refundacji kosztw zakupu okularw korekcyjnych dla pracownikw pracujcych na stanowiskach wyposaonych w monitory ekranowe

150/2006

10.11.2006r.

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej

151/2006

10.11.2006r.

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

152/2006

10.11.2006r.

W sprawie : projektu budetu miasta na 2007 rok.

153/2006

10.11.2006r.

W sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji

154/2006

10.11.2006r.

W sprawie : przeduenia terminu zabudowy nieruchomoci gruntowej

155/2006

20.11.2006r.

W sprawie : powoania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli obiegajcych si o stopie nauczyciela mianowanego

156/2006

21.11.2006r.

W sprawie : powoania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji Notebook Aristo FT-8620 o numerze seryjnym : TNTY9A027959

157/2006

22.11.2006r.

W sprawie : powoania Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych

158/2006

23.11.2006r.

W sprawie : przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprztu obrony cywilnej

159/2006

28.11.2006r.

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2006 rok

160/2006

28.11.2006r.

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2006 rok

161/2006

28.11.2006r.

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

162/2006

28.11.2006r.

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw

163/2006

01.12.2006r.

W sprawie : wprowadzenia instrukcji bezpieczestwa i higieny pracy na stanowiskach pracy w Urzdzie Miasta Braniewa

164/2006

07.12.2006r.

W sprawie : uchylenia zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa o ogoszeniu wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu

165/2006

07.12.2006r.

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu

166/2006

07.12.2006r.

W sprawie : powoania komisji przetargowej

167/2006

08.12.2006r.

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w uytkowanie

168/2006

08.12.2006r.

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

169/2006

08.12.2006r.

W sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, oddania w uytkowanie wieczyste

170/2006

11.12.2006r.

W sprawie : powoania skadu komisji przetargowej

171/2006

11.12.2006r.

W sprawie : powoania skadu komisji przetargowej

172/2006

14.12.2006r.

W sprawie : prawa pierwokupu

173/2006

14.12.2006r.

W sprawie : zmiany Zarzdzenia Nr 48/2002 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 grudnia 2002 roku, w sprawie powoania Spoecznej Komisji Mieszkaniowej, okrelenia jej skadu osobowego oraz regulaminu dziaania

174/2006

15.12.2006r.

W sprawie : prawa pierwokupu

175/2006

15.12.2006r.

W sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzdu Miasta

176/2006

21.12.2006r.

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2006 rok

177/2006

21.12.2006r.

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2006 rok

178/2006

29.12.2006r.

W sprawie : zmian w budecie miasta na 2006 rok

179/2006

29.12.2006r.

W sprawie : zmiany planu finansowego zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie na 2006 rok.

180/2006

29.12.2006r.

W sprawie : prawa pierwokupu

181/2006

29.12.2006r.

W sprawie : prawa pierwokupu

182/2006

29.12.2006r.

W sprawie : minimalnej wysokoci stawek czynszu dzierawnego za nieruchomoci stanowice wasno Gminy Miasta Braniewa


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
06.02.2007, 08:43 CETwprowadzenie informacji - rejestr zarządzeń Burmistrza grudzień
20.12.2006, 09:27 CETuaktualnienie - REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA
23.03.2006, 15:10 CETwprowadzenie informacji - REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.