Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2006 > XXXVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 marca 2006 r. > Uchwała Nr XXXVI/199/06 Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505122
  Uchwała Nr XXXVI/199/06

Uchwaa Nr XXXVI/199/06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 15 marca 2006r.w sprawie: upowanienie Burmistrza Miasta Braniewa do udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Katowice w 2006 roku.Na podstawie art. 167 ust2 pkt 5, art. 175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r. Nr 249, poz 2104z p. zm.) oraz art.47 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego ( DZ. U. Nr 203, poz 1966) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:1


  1. Upowania si Burmistrza Miasta Braniewa do udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Katowice w 2006 roku.

  2. Pomoc finansow przeznacza si na wsparcie finansowe dla osb poszkodowanych i ich rodzin w wyniku katastrofy na Midzynarodowych Targach Katowickich w dniu 28.01.2006 roku.

  3. Pomoc finansowa udzielona zostanie na podstawie porozumienia zawartego pomidzy Miastem Katowice , a Gmin Miasto Braniewo.


2


Na cel wskazany w 1 pkt.2 Gmina Miasto Braniewo przekae z budetu miasta na 2006r. kwot w wysokoci 3 000 z ( sownie: trzy tysice zotych ).3


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXVI/199/06”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
22.03.2006, 09:09 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXVI/199/06

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.