Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2006 > XXXVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 marca 2006 r. > Uchwała Nr XXXVI/194/06 Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503759
  Uchwała Nr XXXVI/194/06

 

Uchwaa Nr XXXVI/194/06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 15 marca 2006 r.w sprawie stwierdzenia wyganicia mandatu radnego .


Na podstawie art.190 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatw i sejmikw wojewdztw ( t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz.1547 z pn. zm. ) Rada Miejska w Braniewie uchwala , co nastpuje :1


Stwierdza si wyganicie mandatu radnego z Okrgu Wyborczego Nr 4 w Braniewie Pani Boeny Stpczyskiej wskutek prawomocnego skazujcego wyroku sdu orzeczonego za przestpstwo umylne .


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w sposb zwyczajowo przyjty .drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXVI/194/06”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
22.03.2006, 08:57 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXVI/194/06

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.