Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Administracja Budynków Komunalnych > Zarząd cmentarzami komunalnymi > Zarządzenie Burmistrza Nr 164/2005 Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503782
  Zarządzenie Burmistrza Nr 164/2005

 BURMISTRZ

 MIASTA BRANIEWA

 

Zarzdzenie Nr 164/ /2005

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 listopada 2005r.w sprawie: ustalenia opat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Braniewa.

Na podstawie art 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 23, pz. 295 z pn. zm.), art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym/Dz.U.Nr 142 pz. 1591 z 2001 roku, Nr 23 pz. 220, Nr 62 pz. 1568 z 2003 oraz Dz.U.Nr 102 pz. 1055 z 2004 roku, Dz.U.Nr 116 pz. 1203 z 2004 roku, Dz.U.Nr 167 pz. 1759 z 2004 roku, Dz.U.Nr 172 pz. 1441 z 2005 roku, Dz.U.Nr 175 pz. 1447 z 2005 roku/ oraz oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, pz. 535 z pn. zm.)Burmistrz Miasta Braniewa w Braniewie zarzdza, co nastpuje:

1

l. Ustala si nastpujce stawki opat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Braniewa:

Lp.

 

Rodzaje usugi cmentarnej

 

Opata netto

 

Opata brutto

 

1)

 

pojedyncze miejsce do pochwku z pochowaniem zwok

- grb ziemny duy na okres do 20 lat

- grb ziemny may /dla dziecka/ na okres do 20 lat

 

 

180,00 z

90,00 z

 

 

192,60 z

96,30 z

 

2)

 

kady pochwek w rezerwie, miejscu zastrzeonym, grobie murowanym

 

180,00 z

 

192,60 z

 

3)

 

za rezerwacje kwatery do dnia pochwku lub na okres do 20 lat w zalenoci, ktre pierwsze wystpi

 

378,00 z

 

404,46 z

 

4)

 

wykup miejsca pod grb murowany pojedynczy

 

1,200,00 z

 

1,284,00 z

 

5)

 

wykup miejsca pod grb murowany podwjny

 

1,620,00 z

 

1,733,40 z

 

6)

 

zastrzeenie miejsca po 20 latach na kolejne 20 lat lub do dnia pochwku

- grb duy

 - grb may /dla dziecka/

 

 

180,00 z

90,00 z

 

 

192,60 z

96,30 z

 

7)

 

opata za korzystanie z terenu cmentarzy do wykonania prac kamieniarskich przy kadym pochwku( zryczatowana opata pobierana cznie z opat wyszczeglnion w pz. 1 lub pz. 2)

 

 

144,00 z

 

 

 

154,08 z

 

8)

 

Za korzystanie z terenu cmentarza do wykonania ekshumacji

 

144,00 z

 

154,08 z

 

2. Opaty wyszczeglnione w pkt od 1 do 2 s niezalene od iloci poziomw stosowanych w gb.

3. Za kady pochwek pobiera si opat czn wymienion w pkt 1 i 7.

2

Do opat netto, o ktrych mowa w 1 dolicza si naleny podatek VAT.

3

Opaty dokonane w okresie od 01 lipca 2004 roku do dnia 18 listopada 2005 roku za zastrzeenie grobw po 20 latach od ostatniego pochwku bd obowizywa od dnia wniesienia opaty na 30 lat.

4

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego moe zosta wyraona zgoda na przesunicie terminu zapaty opaty za zastrzeenie miejsca po 20 latach na kolejne 20 lat lub do dnia kolejnego pochwku.

 

5

Traci moc Zarzdzenie Nr 85/04 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia ceny za kwatery na cmentarzach komunalnych.

6

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem 19 listopada 2005roku. 

                                                    

                                       BURMISTRZ  

                                                                                    (-) mgr in. Henryk Mroziski

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Burmistrza Nr 164/2005”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Zbigniew Dalak10.01.2006, 07:22 CETwprowadzenie informacji Zarządzenie NR 164/2005 Burmistrza Miasta Braniewa

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.