Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2005r. > XXXIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 grudnia 2005 r. > Uchwała Nr XXXIII/185/05 Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503731
  Uchwała Nr XXXIII/185/05

 

Uchwaa Nr XXXIII/185/05

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 grudnia 2005r.w sprawie: zmian w budecie miasta na 2005 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:1


Dokonuje si zmian w planie wydatkw budetu miasta Braniewa na rok 2005 zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1załącznik nr 1.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXIII/185/05”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.01.2006, 17:26 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXIII/185/05

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.