Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2005r. > XXXIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 grudnia 2005 r. > Uchwała Nr XXXIII/184/05 Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505032
  Uchwała Nr XXXIII/184/05

 

Uchwaa Nr XXXIII/184/05

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Nadawania Tytuu „ Honorowego Obywatelstwa Miasta Braniewa ”.Na podstawie art 18 ust.2 pkt 14 z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym

/ Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z p. zm . / Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje :1


Uchwala si Regulamin Nadawania Tytuu „Honorowego Obywatelstwa Miasta Braniewa” stanowicy zacznik do uchway.2


Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko -Mazurskiego .lp.zacznik:
1zalacznik nr 1.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXIII/184/05”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.08.2007, 17:41 CESTpoprawienie nazwy załącznika
09.01.2006, 16:05 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXIII/184/05

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.