Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2005r. > XXXIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 grudnia 2005 r. > Uchwała Nr XXXIII/175/05 Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503689
  Uchwała Nr XXXIII/175/05

Uchwaa Nr XXXIII/175/05

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 grudnia 2005 r.w sprawie okrelenia wzorw formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomoci i deklaracji na podatek od nieruchomoci.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwizku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zmiany: Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:1


Ustala si wzr formularza ''Informacji w sprawie podatku od nieruchomoci'' zgodnie z zacznikiem Nr 1 do uchway.2


Ustala si wzr formularza ''Deklaracji na podatek od nieruchomoci'' zgodnie z zacznikiem Nr 2 do uchway.3


Traci moc uchwaa Nr XXV/121/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie okrelenia wzorw formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomoci i deklaracji na podatek od nieruchomoci.4


Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.lp.zacznik:
1Informacja.pdf
2Deklaracja.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXIII/175/05”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
07.01.2008, 11:02 CETpoprawienie nazw załączników (problemy z otwieraniem przy występowaniu w nazwie polskich liter)
09.01.2006, 11:45 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXIII/175/05

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.