Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2005r. > XXXII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 07 grudnia 2005r. > Uchwała Nr XXXII/172/05 Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503726
  Uchwała Nr XXXII/172/05

 

Uchwaa Nr XXXII/172/05

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 7 grudnia 2005 r.w sprawie przejcia zada z zakresu waciwoci Powiatu Braniewskiego w 2006 roku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153,poz.1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2002 r. Nr 214, poz. 1806 ) uchwala si co nastpuje:


1


Przyjmuje si do realizacji w 2006 roku zadania od Powiatu Braniewskiego w zakresie utrzymania drg powiatowych na terenie miasta Braniewa.


2


Wykonanie Uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXII/172/05”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
14.12.2005, 10:36 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXII/172/05

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.