Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2005r. > XXXII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 07 grudnia 2005r. > Uchwała Nr XXXII/171/05 Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503686
  Uchwała Nr XXXII/171/05

 

Uchwaa Nr XXXII/171/05

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa na rok 2006.Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz.1203, Nr 210 poz.2135 ) uchwala si, co nastpuje :


1


Uchwala si program wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa na rok 2006 stanowicy zacznik do niniejszej uchway.


2


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w sposb zwyczajowo przyjty.lp.zacznik:
1załącznik 1.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXII/171/05”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
14.12.2005, 10:06 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXII/171/05

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.