Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2005r. > XXXII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 07 grudnia 2005r. > Uchwała Nr XXXII/168/05 Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503744
  Uchwała Nr XXXII/168/05

 

Uchwaa Nr XXXII/168/05

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 7 grudnia 2005 r.w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych na terenie miasta Braniewa w roku 2006 .Na podstawie art.18 ust.2 , pkt 8 w zwizku z art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz. 1591, zmiany : z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 i Nr 214 , poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz. 1568 ; z 2002r. Nr 153 , poz. 1271 ; z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 i Nr 116 , poz. 1203 z 2002r. Nr 214 , poz. 1806 ) i art.10 ust.1 , 2 i 3 , art.12 ust.4 , art.12b oraz art.20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 , zmiany : Nr 200 , poz. 1683 ; z 2003r. , Nr 96 , poz. 874 , Nr 110 , poz. 1039 , Nr 188 , poz. 1840 , Nr 200 , poz. 1953 i Nr 203 , poz. 1966 ; z 2004 r. , Nr 92 , poz. 880 i 884 , Nr 96 , poz. 959 , Nr 123 , poz. 1291 i Nr 281 , poz. 2782 ; z 2005r. Nr 130 , poz. 1087 , Nr 143 , poz. 1199 , Nr 164 , poz. 1365 , Nr 167 , poz. 1399 i Nr 169 , poz. 1419 , Nr 175 , poz. 1462 i Nr 179 , poz. 1484 ) , obwieszczenia Ministra Finansw z dnia 13 padziernika 2005 r . w sprawie stawek podatku od rodkw transportowych obowizujcych w 2006 r. ( Monitor Polski z dnia 26 padziernika 2005 r. Nr 62 poz. 859 ) i obwieszczenia Ministra Finansw z dnia 27 padziernika 2005 r. w sprawie wysokoci grnych granic stawek kwotowych w podatkach i opatach lokalnych ( Monitor Polski z dnia 14 listopada 2005 r. Nr 68 poz. 956 ) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje :1Okrela si nastpujce stawki podatku od rodkw transportowych obowizujce na terenie Miasta Braniewa :


1) samochody ciarowe o dopuszczalnej masie cakowitej od 3,5 tony i poniej 12 ton z uwzgldnieniem wpywu na rodowisko naturalne:

- pojazdy od 3,5 tony do 5,5 tony wcznie .........................................................................................616 z

- pojazdy od 3,5 tony do 5,5 tony wcznie z katalizatorem..................................................................596 z

- pojazdy powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie......................................................................................860 z

- pojazdy powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie z katalizatorem..............................................................840 z

- pojazdy powyej 9 ton i poniej 12 ton ...........................................................................................1040 z

- pojazdy powyej 9 ton i poniej 12 ton z katalizatorem....................................................................1030 z


2) samochody ciarowe o dopuszczalnej masie cakowitej rwnej lub wyszej ni 12 ton , w zalenoci od liczby osi , dopuszczalnej masy cakowitej i rodzaju zawieszenia z uwzgldnieniem wpywu na rodowisko naturalne:Liczba osi i dopuszczalna masa cakowita

Stawka podatku (w zotych)Nie mniej ni

Mniej ni

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za rwnowane

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za rwnowane ( pojazdy z katalizatorem )

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych ( pojazdy z katalizatorem )

Dwie osie

12

13

1426

1406

1457

1437

13

14

1436

1416

1477

1457

14

15

1446

1426

1487

1467

15


1456

1436

1497

1477

Trzy osie

12

17

1457

1437

1477

1457

17

19

1700

1680

1710

1690

19

21

1720

1700

1730

1710

21

23

1740

1720

1750

1730

23

25

1770

1750

1780

1760

25


1780

1760

1790

1770

Cztery osie i wicej

12

25

1760

1740

1770

1750

25

27

1920

1900

1930

1910

27

29

1970

1950

1980

1960

29

31

2000

1980

2340

2350

31


2100

1990

2350

2360
    3 ) cigniki siodowe i balastowe przystosowane do uywania cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw od 3,5 i poniej 12 ton z uwzgldnieniem wpywu na rodowisko naturalne :- pojazdy od 3,5 tony i poniej 9 ton ....................................................................................................820 z

- pojazdy od 3,5 tony i poniej 9 ton z katalizatorem.............................................................................800 z


- pojazdy od 9 ton wcznie i poniej 12 ton........................................................................................1000 z

- pojazdy od 9 ton wcznie i poniej 12 ton z katalizatorem..................................................................980 z
4 ) cigniki siodowe i balastowe przystosowane do uywania cznie z naczep lub przyczep o

dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw rwnej lub wyszej ni 12 ton w zalenoci od liczby osi , dopuszczalnej masy cakowitej i rodzaju zawieszenia z uwzgldnieniem wpywu na rodowisko naturalne


Liczba osi i dopuszczalna masa cakowita zespou pojazdw : cignik siodowy + naczepa , cignik balastowy + przyczepa ( w tonach )

Stawka podatku ( w zotych )Nie mniej ni

Mniej ni

O jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za rwnowane

O jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatcznym lub uznanym za rwnowazne ( pojazdy z katalizatorem )

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych ( pojazdy z katalizatorem )

Dwie osie

12

18

1460

1440

1480

1470

18

25

1770

1750

1790

1770

25

31

1810

1790

1820

1800

31


1820

1800

1830

1810

Trzy osie

12

40

1800

1780

1810

1830

40


1890

1870

2350

2300


5 ) przyczepy i naczepy , ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit od 7 ton i poniej 12 ton , z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego :
-od 7 ton i poniej 9 ton.......................................................................................................................210 z


-od 9 ton wcznie do poniej 12 ton....................................................................................................220 z
6 ) przyczepy i naczepy , ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit rwn lub wysz ni 12 ton , z wyjtkiem zwizanych z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego , w zalenoci od liczby osi , dopuszczalnej masy cakowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia :Liczba osi i dopuszczalna masa cakowita zespou pojazdw : naczepa /przyczepa/ + pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawka podatku ( w zotych )

Nie mniej niMniej ni

O jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za rwnowane

Inne systemy osi jezdnych

Jedna o

12

18

275

295

18

25

330

350

25


350

590

Dwie osie

12

28

330

495

28

33

650

900

33

38

900

1370

38


1220

1800

Trzy osie i wicej

12

38

700

1000

38


1000

1360


7 ) autobusy w zalenoci od liczby miejsc :


Do 15 miejsc

600

Powyej 15 miejsc i poniej 30 miejsc

830

Rwno 30 miejsc i powyej

1700


2


Zwalnia si z podatku od rodkw transportowych autobusy szkolne i autobusy wykorzystywane w lokalnym transporcie drogowym .

3


Traci moc uchwaa Nr XXIII/112/2004 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych obowizujcych na terenie Miasta Braniewa w 2005 r.

4


Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXII/168/05”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
14.12.2005, 09:53 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXII/168/05

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.