Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2005r. > XXXII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 07 grudnia 2005r. > Uchwała Nr XXXII/166/05 Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503675
  Uchwała Nr XXXII/166/05

 

Uchwaa Nr XXXII/166/05

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 07 grudnia 2005r.w sprawie: zmian budetu miasta na 2005 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1


1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2005 uchwalonego uchwa Nr XXV/124/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budetu miasta na 2005r. poprzez:

 1. zwikszenie planu dochodw o kwot 5 546 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway,

 2. zwikszenie planu wydatkw o kwot 48 335 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway,

 3. zmniejszenie wydatkw budetu miasta o kwot 42 789 z przedstawia zacznik nr 2 do niniejszej uchway.


2. Budet miasta po zmianach wynosi:

 1. plan dochodw ogem – 31 096 660 z,

 2. plan wydatkw ogem – 33 470 993 z,

 3. deficyt budetu – 2 374 333 z.


  1. Plan przychodw i wydatkw po zmianach wynosi:

   1. zakadu budetowego – przychody i wydatki w wysokoci 3 376479 z w tym dotacje z budetu miasta w wysokoci 454 419 z,

   2. dochodw wasnych jednostek budetowych – przychody i wydatki w wysokoci 279 740 z

zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.


4. Plan dotacji przedmiotowych dla zakadu budetowego na 2005r. kalkulowane wedug stawek jednostkowych po zmianach przedstawia zacznik nr 4 do niniejszej uchway.


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1załącznik 1.pdf
2załącznik 2.pdf
3załącznik 3.pdf
4załącznik 4.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXII/166/05”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
14.12.2005, 09:43 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXII/166/05

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.