Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2005r. > XXXII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 07 grudnia 2005r. > Porządek obrad Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560456
  Uchwała Nr XXXII/170/05
  Uchwała Nr XXXII/171/05
  Uchwała Nr XXXII/172/05
  Uchwała Nr XXXII/173/05
  Uchwała Nr XXXII/174/05

  Porządek obrad

W dniu 07 grudnia 2005 r. o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa przy ulicy Kociuszki 111 odbdzie si

XXXII sesja Rady Miejskiej w Braniewie .

Proponowany porzdek obrad :


 1. Otwarcie obrad .

 2. Zatwierdzenie porzdku obrad .

 3. Zatwierdzenie protokou z ostatniej sesji.

 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z dziaalnoci midzy sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjcie uchway w sprawie zmian budetu miasta na 2005 rok.

 7. Podjcie uchway w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta Braniewa na rok 2006 oraz zwolnienia od podatku od nieruchomoci.

 1. Podjcie uchway w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych na terenie miasta Braniewa w roku 2006.

 2. Podjcie uchway w sprawie zmiany Uchway Nr XXV/122/92 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 lutego 1992 r. w sprawie okrelenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunkw i trybu zwolnienia z podatku rolnego.

 3. Podjcie uchway zmieniajcej uchwa w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wyraenia zgody na ustalenie wartoci jednego punktu w placwkach owiatowych prowadzonych przez Gmin Miasto Braniewo.

 4. Podjcie uchway w sprawie uchwalenia programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o ktrych mowa art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie miasta Braniewa na rok 2006.

 5. Podjcie uchway w sprawie przejcia zada z zakresu waciwoci Powiatu Braniewskiego w 2006 roku.

 6. Podjcie uchway w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizania Problemw Alkoholowych na 2006 rok.

 7. Podjcie uchway w sprawie zasad uywania herbu miasta Braniewa.

 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 9. Sprawy rne.

 10. Zakoczenie obrad.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Porządek obrad”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
14.12.2005, 09:41 CETwprowadzenie informacji - Porządek obrad

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.