Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2005r. > XXX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 07 września 2005 r. > Uchwała Nr XXX/162/05 Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505139
  Uchwała Nr XXX/162/05

 

Uchwaa Nr XXX/162/05

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 07 wrzenia 2005 roku .w sprawie zasad udzielania stypendiw dla studentw.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( DzU. z 2001r. Nr.142, poz.1591; z 2002r. Nr.23.poz. 220, Nr.62,poz.558, Nr.113, poz.984, Nr.153,poz.1271,Nr.214,poz.1806; z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568; z 2004r. Nr.102,poz.1055, Nr.116,poz.1203 ) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:
1Okrela si zasady udzielania stypendiw stanowice zacznik do niniejszej uchway.


2


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3


Traci moc uchwaa Nr XIII/67/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiw dla uczniw i studentw.


4


Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko – Mazurskiego.lp.zacznik:
1uch-XXX-162-05 zal1.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXX/162/05”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
24.10.2005, 15:46 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXX/162/05

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.