Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2005r. > XXX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 07 września 2005 r. > porządek obrad Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503740
  Uchwała Nr XXX/161/05
  Uchwała Nr XXX/162/05
  Uchwała Nr XXX/163/05

  porządek obrad

 

W dniu 07 wrzenia 2005 r. o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa przy ul.Kociuszki 111 odbdzie si sesja XXX sesja Rady Miejskiej w Braniewie .


Proponowany porzdek obrad :

 1. Otwarcie obrad.

 2. Zatwierdzenie porzdku obrad.

 3. Zatwierdzenie protokou z ostatniej sesji .

 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z dziaalnoci midzy sesjami .

 5. Interpelacje i zapytania .

 6. Informacja o przebiegu wykonania budetu miasta za I procze 2005 roku .

 7. Podjcie uchway w sprawie zmian budetu miasta na 2005 rok .

 8. Podjcie uchway w sprawie upowanienia Burmistrza Miasta Braniewa do udzielenia pomocy finansowej dla Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w 2005 roku .

 9. Podjcie uchway zmieniajcej uchwa w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wyraenia zgody na ustalenie wartoci jednego punktu w placwkach owiatowych prowadzonych przez Gmin Miasto Braniewo .

 10. Podjcie uchway w sprawie zmiany uchway w sprawie tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj niektrych nauczycieli .

 11. Podjcie uchway w sprawie zasad udzielania stypendiw dla studentw .

 12. Podjcie uchway w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz zasad ich zarzdu na terenie Gminy Miasta Braniewa.

 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 14. Sprawy rne.

 15. Zakoczenie obrad.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „porządek obrad”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
24.10.2005, 15:27 CESTwprowadzenie informacji - porządek obrad

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.