Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > inne informacje > ochrona środowiska > Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 05.01.2016 - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Braniewa Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507964
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 05.01.2016 - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Braniewa

BURMISTRZ
MIASTA BRANIEWA

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA
z dnia 5 stycznia 2016 r.


     Na podstawie art.39 i art. 40 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 roku o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziau spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z pón. zm. ) oraz art. 49 K.P.A. ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z pón. zm.)

PODAJ DO PUBLICZNEJ WIADOMOCI

     informacj o przystpieniu organu do prac nad projektem Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2016 roku.
     Z treci projektu Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2016 roku, mona zapozna si w Urzdzie Miasta Braniewo, ul.Kociuszki 111,
14-500 Braniewo pok. Nr 3s ( wejcie od parkingu ), w kadym dniu roboczym od poniedziaku do pitku, w godzinach od 11.00 - 12.00.
     Kada ze stron, której moe dotyczy postpowanie moe zapozna si ze zoonym wnioskiem, wnosi uwagi i zapytania w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia. Uwagi i wnioski mona wnosi : ustnie do protokou, w formie pisemnej na adres tut.Urzdu ( adres jw.), na numer fax-u 0 55 243 29 28 i drog elektroniczn na e: mail: sekretariat@braniewo.pl

 


Z up. Burmistrza

in. Janusz Nogal
KIEROWNIK
Wydziau Ochrony rodowiska i
Gospodarki Odpadami

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Kamila Brzozowskadata wytworzenia informacji publicznej:
2016-01-05

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 05.01.2016 - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
05.01.2016, 14:44 CET

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.