Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zam├│wienia publiczne > Inne > Wyniki zapytania cenowego dot. wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu parkingu przy ul. Fromborskiej w Braniewie Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505887
  Wyniki zapytania cenowego dot. wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu parkingu przy ul. Fromborskiej w Braniewie

áBraniewo, dnia 29.12.2015 r.

OR.271.1.70.2015.JB

á

áááá ááááááááááááá Burmistrz Miasta Braniewa informuje, ┐e do rozpoznania cenowego o wartoÂci nieprzekraczaj▒cej 30.000 euro dotycz▒cego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu parkingu przy ául. Fromborskiej w Braniewie, przyst▒pili nastŕpuj▒cy Wykonawcy:

á

EURO-PROJEKT
Zbigniew KuÂmierz
Krˇlewiecka 195a
82-300 Elbl▒g
projekt@euro-projekt.eu
Oferta cenowa na kwotŕ brutto 30.750,00 z│

AKAWAI
Marcin Traczyk
akawai@wp.pl
Oferta cenowa na kwotŕ brutto 31.807,80 z│

PROWED Biuro Projektˇw Drogowych
Legionˇw 5
82-300 Elbl▒g
prowed@op.pl
Oferta cenowa na kwotŕ brutto 35.670,00 z│

Geobet Sp. z o.o.
Al. Przyjaciˇ│ 40/7
10-148 Olsztyn
biuro@geobet.co
Oferta cenowa na kwotŕ brutto 39.237,00 z│

Biuro Projektˇw „BPBW” Sp. z o.o.
G│owackiego 28
10-448 Olsztyn
info@bpbw.olsztyn.pl
Oferta cenowa na kwotŕ brutto 46.740,00 z│

EURO-PROJEKT
Grzegorz Latecki
úokietka 45
82-300 Elbl▒g
biuro@europrojekt.elblag.plá áá
Oferta cenowa na kwotŕ brutto 67.650,00 z│

Konsorcjum projektowe
PROWALD-INFRAMOD
Polna 11c/17
82-300 Elbl▒g
biuro@prowald.pl
Oferta cenowa na kwotŕ brutto 75.030,00 z│

LandAR Projects Sp. z o.o.
Urszula Ăwiek
Brazylijska 10a lok. 37
03-946 Warszawa
urszula.cwiek@landar.eu
Oferta cenowa na kwotŕ brutto 34.996,83 z│.

á

á á Z uwagi na fakt, i┐ EURO-PROJEKT, Zbigniew KuÂmierz z Elbl▒ga ázaproponowa│ najni┐sz▒ cenŕ za wykonanie przedmiotu zamˇwienia, Zamawiaj▒cy wybiera w/w ofertŕ jako najkorzystniejsz▒.lp.za│▒cznik:
1Wyniki zapytania cenowego.pdf
osoba wytwarzaj▒ca informacjŕ publiczn▒: Joanna B┼éaszczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-12-30

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Wyniki zapytania cenowego dot. wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu parkingu przy ul. Fromborskiej w Braniewie”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
30.12.2015, 12:21 CET

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.