Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA BRANIEWA > Zarządzenie Nr 211/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Braniewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa na 2016 rok Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503830
  Zarządzenie Nr 211/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Braniewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa na 2016 rok

Zarzdzenie Nr 211/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 16 listopada 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Braniewa konsultacji spoecznych w sprawie Budetu Obywatelskiego Miasta Braniewa na 2016 rok

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 t.j. ze zm.) oraz Uchway Nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 wrzenia 2015r. w sprawie przyjcia Regulaminu Budetu Obywatelskiego Miasta Braniewa, Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza, co nastpuje:

1.

1. Zarzdzam przeprowadzenie na terenie Miasta Braniewa konsultacji spoecznych w sprawie Budetu Obywatelskiego, jako czci budetu Miasta Braniewa na 2016r.

2. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 50.000 z. (sownie : pidziesit tysicy zotych).

3. Terminy przeprowadzenia poszczeglnych czynnoci zwizanych z konsultacjami okrela harmonogram, stanowicy zacznik nr 1 do niniejszego zarzdzenia.

2.

1. Konsultacje polega bd na :

a) zoeniu przez mieszkacw miasta Braniewa propozycji ujcia w budecie projektw na „Formularzu zgaszania projektw wraz z list poparcia”, stanowicym zacznik nr 2 do niniejszego zarzdzenia.

b) dokonaniu przez mieszkacw Miasta Braniewa wyboru projektw zoonych w ramach Budetu  Obywatelskiego Miasta Braniewa na 2016 rok i zweryfikowanych uprzednio przez  Zesp do Spraw Budetu Obywatelskiego Miasta Braniewa  poprzez oddanie gosu na „Karcie do Gosowania” stanowicej zacznik nr 3 do niniejszego zarzdzenia.

3.

1. Powouj Zesp do Spraw Budetu Obywatelskiego Miasta Braniewa w skadzie:

1) Sylwia Cieciora - przewodniczcy Zespou,

2) Joanna Baszczyk - zastpca przewodniczcego Zespou,

3) Andrzej Drozdowski - czonek,

4)  Renata Pisarska Giecewicz - czonek,

5) Anna Kroczyk - czonek.

2. Do zada Zespou do Spraw Budetu Obywatelskiego Miasta Braniewa naley:

1) kampania edukacyjno - informacyjna zgodnie z 3 Uchway Nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 wrzenia 2015r. w sprawie przyjcia Regulaminu Budetu Obywatelskiego Miasta Braniewa

2) weryfikacja formalno-prawna zgoszonych propozycji zada zgodnie z 5 Uchway Nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 wrzenia 2015r. w sprawie przyjcia Regulaminu Budetu Obywatelskiego Miasta Braniewa) i podanie jej wynikw do publicznej wiadomoci zgodnie z 7 Uchway Nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 wrzenia 2015r. w sprawie przyjcia Regulaminu Budetu Obywatelskiego Miasta Braniewa .

3) obliczenie wynikw gosowania i podanie wynikw do wiadomoci publicznej zgodnie z 12 Uchway Nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 wrzenia 2015r. w sprawie przyjcia Regulaminu Budetu Obywatelskiego Miasta Braniewa.

4.

1. Wyniki konsultacji podane zostan do publicznej wiadomoci, w sposb zwyczajowo przyjty. Protok wynikw gosowania stanowi zacznik nr 4 do niniejszego zarzdzenia.

5.

Wykonanie zarzdzenia powierza si Sekretarzowi Miasta Braniewa.

6.

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.lp.zacznik:
1załacznik nr 1- harmonogram realizacji.pdf
2załącznik nr 2-formularz zgłoszenia wraz z listą poparcia.doc
3załącznik nr 2-formularz zgłoszenia wraz z listą poparcia.pdf
4załacznik nr 3-wzór karty do głosowania.pdf
5załacznik nr 4-protokół wyników głosowania.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Anna Kroczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-11-19

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 211/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Braniewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa na 2016 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk19.11.2015, 07:36 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.