Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > GMINNA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRANIEWIE > Zarządzenie Nr 150/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6529063
  Zarządzenie Nr 150/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie

 

Zarzdzenie Nr 150/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 20 sierpnia 2015r.


w sprawie powoania czonkw Gminnej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego w Braniewie.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j. ze zm.) oraz w zwizku z uchwa nr XI/56/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 czerwca 2015r., w sprawie okrelenia trybu powoywania czonkw oraz organizacji i trybu dziaania Gminnej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego w Braniewie, zarzdzam co nastpuje:


1.

Powouj czonkw Gminnej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego w Braniewie bdcej organem konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach zwizanych z dziaalnoci organizacji pozarzdowych oraz podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie – zwan dalej Rad.

2.

Ustalam nastpujcy skad Rady:

1. Jarmakowicz Krystyna – przedstawiciel organizacji pozarzdowych

2. Kowiako Monika – przedstawiciel organizacji pozarzdowych

3. Lis Dariusz – przedstawiciel organizacji pozarzdowych

4. Makutunowicz Maria – przedstawiciel organizacji pozarzdowych

5. Cygan Grzegorz – przedstawiciel Rady Miejskiej w Braniewie

6. Drozdowski Andrzej – przedstawiciel Rady Miejskiej w Braniewie

7. Wychowaniak Marta – przedstawiciel Burmistrza Miasta Braniewa

8. Tymecki Adrian – przedstawiciel Burmistrza Miasta Braniewa3.

Wykonanie zarzdzenia powierzam Kierownikowi Wydziau Inwestycji i Promocji.

4.

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Kroczyk Annadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-08-24

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 150/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk24.08.2015, 07:23 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.