Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy wykonania remontu ulicy Grzybowej w Braniewie Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6506000
  Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy wykonania remontu ulicy Grzybowej w Braniewie

 


Braniewo, dnia 21.07.2015r.

OR.271.1.27.2015.JB


Zapytanie cenowe dla zamwienia publicznego o wartoci
nieprzekraczajcej rwnowartoci 30.000 euroW zwizku z prowadzonym postpowaniem o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci
nieprzekraczajcej rwnowartoci 30.000 euro zwracam si z prob o przedstawienie oferty cenowej
wykonania zamwienia obejmujcego:
wykonanie remontu ulicy Grzybowej w Braniewie.


Zakres robt obejmuje:

- regulacja krawnikw kamiennych – 396 mb,

- regulacja osadzenia pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej – 2 sztuki,

- uoenie rury PCV 160 z dwoma kratami i wpustami ulicznymi z podczeniami do studzienki sieci deszczowej w ul. Wileskiej – 48 mb,

- oczyszczenie nawierzchni jezdni – 830m2,

- frezowanie nawierzchni jezdni, wyrwnanie i uoenie warstwy z mieszanki mineralno – bitumicznej – grubo po zagszczeniu 3 cm – 830 m2.


Wykonawca zobowizuje si zadba o odpowiednie dopasowanie remontowanej nawierzchni na styku z istniejcymi nawierzchniami ul. PCK i ul. Wileskiej.


Przy regulacji krawnikw naley wykona ich obnienia przy wszystkich wjazdach i dojciach na posesje lub na caej dugoci osadzi je na takiej wysokoci, aby po wykonaniu dywanika asfaltowego zapewniona bya minimalna wysoko krawnika.


W trakcie trwania robt drogowych wykonywane bd prace polegajce na uoeniu rur osonowych na potrzeby przyszych przyczy wodocigowych. Bdzie to 10 przej poprzecznych przez jezdni. Rury ukadane bd na gbokoci ok. 1,50 m. Wykonawca zobowizany jest do wsppracy z wykonawc tych robt i ich skoordynowania z pracami drogowymi cznie z egzekwowaniem lub samodzielnym wykonaniem odpowiedniego zagszczenia warstw w zasypanych wykopach.


Zamawiajcy zaleca aby Wykonawca przed zoeniem oferty zapozna si z zakresem robt w terenie.


Mapa ulicy Grzybowej stanowi zacznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.


Wzr umowy stanowi zacznik nr 3 do niniejszego zapytania.


Wymagana gwarancja – 3 lata.


Kryteria oceny ofert – cena 100%.


Formularz ofertowy stanowi zacznik nr 4 do niniejszego zapytania.


Termin wykonania zamwienia – 15.09.2015r.


Ofert prosz zoy do dnia 29.07.2015 r. godz. 12:00


Dopuszcza si zoenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Urzd Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo.

(adres zamawiajcego)

za porednictwem faksu: 55 243-29-28

                                          (nr faksu)

lub za porednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@braniewo.pl

(adres e-mail)


Osob upowanion do kontaktu z oferentami jest:

  • Pani Mirosawa Nogal – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Promocji, tel. 55 644-01-09,
    e-mail:
    miroslawa.nogal@braniewo.pl

  • Pani Joanna Baszczyk – podinspektor ds. kontroli zarzdczej i zamwie publicznych w Wydziale Organizacyjnym, tel. 55 644-01-42, e-mail: joanna.blaszczyk@braniewo.pl

(wskazanie pracownika Zamawiajcego)


Zamawiajcy zastrzega, e w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwot jak Zamawiajcy zamierza przeznaczy na realizacj zamwienia, moe przeprowadzi negocjacj z Wykonawcami ktrzy zoyli dwie najkorzystniejsze oferty.

Zamawiajcy zastrzega moliwo uniewanienia postpowania, bez podania przyczyny.

W przypadku wybrania Pastwa oferty zostan Pastwo poinformowani odrbnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.lp.zacznik:
1zapytanie Grzybowa.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Joanna Błaszczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-07-21

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy wykonania remontu ulicy Grzybowej w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk22.07.2015, 08:21 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.