Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zagospodarowanie terenu przy pomniku – czołgu na Placu Grunwaldu w Braniewie Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6506001
  Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zagospodarowanie terenu przy pomniku – czołgu na Placu Grunwaldu w Braniewie

 

Braniewo, dnia 21.07.2015r.

OR.271.1.26.2015.JB
Zapytanie cenowe dla zamwienia publicznego o wartoci
nieprzekraczajcej rwnowartoci 30.000 euro
W zwizku z prowadzonym postpowaniem o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci
nieprzekraczajcej rwnowartoci 30.000 euro zwracam si z prob o przedstawienie oferty cenowej
wykonania zamwienia obejmujcego:
zagospodarowanie terenu przy pomniku – czogu na Placu Grunwaldu w Braniewie.Zakres robt obejmuje:

 1. Oczyszczenie, wyrwnanie nawierzchni i wykonanie szlichty cementowej zatartej na gadko na pycie betonowej, na ktrej ustawiony jest czog – 26m2,

 2. Rozebranie nawierzchni wok czogu z pyt chodnikowych i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk w kolorze czerwonym, cznie z obrzeami – 106 m2,

 3. Wykonanie chodnika z wykorzystaniem pyt rozbirkowych – pomidzy jezdniami Placu Grunwaldu – 35m2,

 4. Ustawienie awek typu Spratan Bis - zacznik nr 1 do niniejszego zapytania, (lub rwnowanych) – 4 sztuki,

 5. Ustawienie koszy typu Monako - zacznik nr 1 do niniejszego zapytania, (lub rwnowanych) – 2 sztuki,

 6. Demonta i wymiana supw i opraw owietleniowych wg. zaczonej fotografii, stanowicej zacznik nr 2 do niniejszego zapytania, z wykonaniem pomiarw elektrycznych izolacji przewodw, skutecznoci zerowania i uziemie – 4 komplety, ( supy – wysoko 5 m),

 7. Uporzdkowanie terenu na obszarze prowadzonych robot, obsianie traw.


Zamawiajcy zaleca aby Wykonawca przed zoeniem oferty zapozna si z zakresem robt w terenie.


Wzr umowy stanowi zacznik nr 3 do niniejszego zapytania.


Wymagana gwarancja – 3 lata.


Kryteria oceny ofert – cena 100%.


Formularz ofertowy stanowi zacznik nr 4 do niniejszego zapytania.


Termin wykonania zamwienia – 31.08.2015r.


Ofert prosz zoy do dnia 29.07.2015 r. godz. 12:00


Dopuszcza si zoenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Urzd Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo.

(adres zamawiajcego)

za porednictwem faksu: 55 243-29-28

                                           (nr faksu)

lub za porednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@braniewo.pl

(adres e-mail)


Osob upowanion do kontaktu z oferentami jest:

 • Pani Mirosawa Nogal – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Promocji, tel. 55 644-01-09,
  e-mail:
  miroslawa.nogal@braniewo.pl

 • Pani Joanna Baszczyk – podinspektor ds. kontroli zarzdczej i zamwie publicznych w Wydziale Organizacyjnym, tel. 55 644-01-42, e-mail: joanna.blaszczyk@braniewo.pl

(wskazanie pracownika Zamawiajcego)


Zamawiajcy zastrzega, e w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwot jak Zamawiajcy zamierza przeznaczy na realizacj zamwienia, moe przeprowadzi negocjacj z Wykonawcami ktrzy zoyli dwie najkorzystniejsze oferty.

Zamawiajcy zastrzega moliwo uniewanienia postpowania, bez podania przyczyny.

W przypadku wybrania Pastwa oferty zostan Pastwo poinformowani odrbnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.lp.zacznik:
1zapytanie - Plac Grunwaldu.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Joanna Błaszczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-07-21

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zagospodarowanie terenu przy pomniku – czołgu na Placu Grunwaldu w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk22.07.2015, 08:19 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.