Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > Wyniki zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro dot. wykonania remontu szaletu miejskiego na ul. Fromborskiej w Braniewie Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6506108
  Wyniki zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro dot. wykonania remontu szaletu miejskiego na ul. Fromborskiej w Braniewie

Braniewo, dnia 26.06.2015 r.

OR.271.1.19.2015.JB

 

w/g rozdzielnika

 

                   Burmistrz Miasta Braniewa informuje, e do rozpoznania cenowego o wartoci nieprzekraczajcej 30.000 euro dotyczcego wykonania remontu szaletu miejskiego na ul. Fromborskiej w Braniewie, przystpili nastpujcy Wykonawcy:

 

1)    P.H.U. „WOOD-MAR”

Marcin Paczkowski

Ul. Sowiskiego 11A/10

14-500 Braniewo

Oferta cenowa na kwot brutto 75.310,01 z brutto.

2)    Firma „JAK-BUD”

Jacek Gontarz

Ul. Wiejska 34

14-500 Braniewo

Oferta cenowa na kwot brutto 68.989,29 z brutto.

3)    Jacek Fidura „BOB”

Lipowina 1/2

14-500 Braniewo

Oferta cenowa na kwot brutto 77.810,02 z brutto.

 

Z uwagi na fakt, i Firma „JAK-BUD” z Braniewa  zaproponowaa najnisz cen za wykonanie przedmiotu zamwienia, Zamawiajcy wybiera w/w ofert jako najkorzystniejsz.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Joanna Błaszczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-07-02

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Wyniki zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro dot. wykonania remontu szaletu miejskiego na ul. Fromborskiej w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk02.07.2015, 11:53 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.