Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dot. wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Baczyńskiego w Braniewie Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505992
  Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dot. wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Baczyńskiego w Braniewie

Braniewo, dnia 15.06.2015r.

OR.271.1.20.2015.JB

 

Zapytanie cenowe dla zamwienia publicznego o wartoci
nieprzekraczajcej rwnowartoci 30.000 euro

                                                                                                             

w/g rozdzielnika

 

 

W zwizku z prowadzonym postpowaniem o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci
nieprzekraczajcej rwnowartoci 30.000 euro zwracam si z prob o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamwienia obejmujcego: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Baczyskiego w Braniewie.

Ulica stanowi ma cig pieszo-jezdny z dojciami i dojazdami do posesji znajdujcych si po obu stronach drogi. Projekt powinien obejmowa: nawierzchni  z kostki betonowej, odwodnienie, likwidacj kolizji urzdze podziemnych.

Zakres opracowania:

- wykonanie 5 egzemplarzy projektu budowlanego i wykonawczego  we wszystkich branach, cznie z zakupem mapy do celw projektowych, badaniami gruntu, postepowaniem rodowiskowym, uzyskaniem wszelkich warunkw technicznych, decyzji i uzgodnie wymaganych do uzyskania pozwolenia na budow,
- uzyskanie pozwolenia na budow,
- wykonanie kosztorysw inwestorskich i przedmiarw robt,
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robt – wszystkie brane.

Dokumentacj naley opracowa w wersji papierowej oraz na noniku elektronicznym z zapisem w PDF.

Mapa z lokalizacja ulicy Baczyskiego  stanowi zacznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Wzr umowy stanowi zacznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Kryteria oceny ofert – cena 100%.

Formularz ofertowy stanowi zacznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Termin wykonania zamwienia – 15.12.2015r.

Ofert prosz zoy do dnia 30.06.2015 r. godz. 12:00

Dopuszcza si zoenie oferty:

–    w formie pisemnej na adres: Urzd Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo.

–    za porednictwem faksu: 55 243-29-28

–    lub za porednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@braniewo.pl

 

Osob upowanion do kontaktu z oferentami jest:

  • Pani Mirosawa Nogal – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Promocji, tel. 55 644-01-09,
    e-mail: miroslawa.nogal@braniewo.pl
  • Pani Joanna Baszczyk – podinspektor ds. kontroli zarzdczej i zamwie publicznych w Wydziale Organizacyjnym, tel. 55 644-01-42, e-mail: joanna.blaszczyk@braniewo.pl

 

Zamawiajcy zastrzega, e w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwot jak Zamawiajcy zamierza przeznaczy na realizacj zamwienia, moe przeprowadzi negocjacj z Wykonawcami ktrzy zoyli dwie najkorzystniejsze oferty.

 

Zamawiajcy zastrzega moliwo uniewanienia postpowania, bez podania przyczyny.

 

W przypadku wybrania Pastwa oferty zostan Pastwo poinformowani odrbnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

 lp.zacznik:
1Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Baczyńskiego w Braniewie.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Joanna Błaszczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-06-15

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dot. wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Baczyńskiego w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk19.06.2015, 13:05 CEST
16.06.2015, 14:22 CEST
16.06.2015, 14:16 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.