Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Gimnazjum nr 1 > ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dzi jest 06.12.2022

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6146119
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Braniewo, dnia 17.04.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art.4 pkt 8 - zamˇwienia do 30 tyÂ. Euro (bez zastosowania ustawy prawo zamˇwie˝ publicznych) zawiadamiam, ┐e w postŕpowaniu w sprawie udzielenia zamˇwienia publicznego prowadzonego przez Gimnazjum nr 1 ul. Konarskiego 15 14-500 Braniewo na wybˇr Wykonawcy: na wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysami na wymianŕ pod│ogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Braniewie za najkorzystniejsz▒ zosta│a uznana oferta z│o┐ona przez: Biuro Architektoniczno-Budowlane "Junak" ul. Zakopia˝ska 9/109 30-418 Krakˇw.

W postŕpowaniu j.w z│o┐ono 3 oferty.
Nie odrzucono oferty ┐adnego Wykonawcy.
Nie wykluczono ┐adnego Wykonawcy.

Z│o┐one oferty i ich punktacja:
 1. Biuro Architektoniczno-Budowlane "Junak"
  ul. Zakopia˝ska 9/109
  30-418 Krakˇw
  " 100 pkt w kryterium cen i termin realizacji

 2. Biuro Projektowe "Czechproj"
  Zdzis│aw Czechowski
  ul. Krˇlewiecka 13
  14-500 Braniewo
  " 75 pkt w kryterium cen i termin realizacji


 3. "e-bud" Dariusz »ukowski
  ul. Moniuszki 93/4
  14-500 Braniewo
  " 85 pkt w kryterium cen i termin realizacji.

Planowany termin zawarcia umowy: 28-30.04.2015 r.
osoba wytwarzaj▒ca informacjŕ publiczn▒: Marek Czapli┼äskidata wytworzenia informacji publicznej:
2015-04-20

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Kinga Muszyńska20.04.2015, 09:59 CEST
Kinga Muszyńska20.04.2015, 09:54 CEST

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.