Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Dowody osobiste > Dowody osobiste Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527098
  Dowody osobiste

 • DOWODY OSOBISTE

  Od 01 marca 2015 roku obowizuje nowy wzr dowodu osobistego

  • W nowym dowodzie osobistym pojawi si szereg nowych zabezpiecze, m.in. dwukrotnie powtrzone zdjcie posiadacza, mikrodruki, toczenia i specjalne farby. Dziki temu znacznie trudniej bdzie go sfaszowa. Znajduje si te informacja o polskim obywatelstwie. Znikny natomiast informacje o kolorze oczu, wzrocie, skan podpisu posiadacza oraz adres zameldowania, w zwizku z czym przy kadej zmianie meldunku nie trzeba wymienia dowodu.

  • Nowe przepisy wprowadziy take zmian odnonie fotografii. Do wniosku naley doczy zdjcie, jakie obowizuje w przepisach ustawy o paszportach, czyli robione „na wprost”, a nie jak dotychczas „lewy pprofil”. Zdjcie powinno by wykonane nie wczeniej ni 6 miesicy przed dniem zoenia wniosku.

  • Dowd mona wyrobi w dowolnym urzdzie gminy, niezalenie od meldunku. Dotychczas mona byo zoy wniosek w urzdzie waciwym dla naszego miejsca zameldowania staego. Nowy dokument naley odebra w tym samym urzdzie, w ktrym zoony zosta wniosek.

  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego naley zoy osobicie, na nowym, bardziej przejrzystym formularzu. Moliwe jest zoenie wniosku drog elektroniczn, ale wwczas musi by on opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Odbir gotowego dokumentu tosamoci nastpuje osobicie lub przez penomocnika, ale tylko w przypadku, gdy wnioskodawca jest osob niepenosprawn, chor, nie wychodzc z domu.

  • W imieniu osoby nieposiadajcej zdolnoci do czynnoci prawnych lub posiadajcej ograniczon zdolno do czynnoci prawnych ubiegajcej si o wydanie dowodu osobistego wniosek skada jeden rodzic lub opiekun prawny.

  • Obowizek dostarczania przez wnioskodawc dodatkowych dokumentw, w formie aktw stanu cywilnego, zosta ograniczony wycznie do przypadku niezgodnoci danych wskazanych we wniosku, z informacjami istniejcymi w posiadanych przez organ rejestrach.

  • UWAGA - dotychczasowe dowody osobiste zachowuj wano do upywu terminw w nich okrelonych. Nie ma koniecznoci wymiany dokumentw

  • Dowd osobisty jest wydawany bezpatnie.

  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego znajduje si w zaczniku Nr 1

  • Formularz zgoszenia utraty dowodu osobistego znajduje si w zaczniku Nr 2lp.zacznik:
1Załącznik Nr 1.pdf
2Załącznik Nr 2.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Leokadia Łukaszewiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-03-13

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Dowody osobiste”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk13.03.2015, 10:24 CETuaktualnienie informacji
Anna Kroczyk12.03.2015, 11:49 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.