Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Sprawozdania roczne i półroczne z wykonania budżetu > Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2013 rok. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503780
  Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2013 rok.

Zarzdzenie Nr 37/2014

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 18 marca 2014 r.

 

 

w sprawie  sprawozdania rocznego z  wykonania budetu Miasta Braniewa za 2013 rok.

 

 

Na podstawie  art.267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r  o finansach publicznych  (t.j. DZ.U. z 2013 , poz.885 z p. zm.)  Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:

1

 

Przedstawia si sprawozdanie roczne z wykonania budetu Miasta Braniewa za 2013 rok Radzie Miejskiej w Braniewie i przesya Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania z godnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.

2

 

  1. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem wydania.
  2. Sprawozdania podlega ogoszeniu w sposb przewidziany dla przepisw prawa miejscowego.

 lp.zacznik:
1zal_nr_1_do_zarz.37_2014.pdf
2zal_1.pdf
3zal_1a.pdf
4zal_1b.pdf
5zal_1c.pdf
6zal_1d.pdf
7zal_1e.pdf
8zal_1f.pdf
9zal_1g.pdf
10zal_1h.pdf
11zal_1i.pdf
12zal_2.pdf
13zal_2a.pdf
14zal_2b.pdf
15zal_2c.pdf
16zal_2d.pdf
17zal_2e.pdf
18zal_2f.pdf
19zal_2g.pdf
20zal_2h.pdf
21zal_2i.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Iwona Kilarskadata wytworzenia informacji publicznej:
2014-03-24

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2013 rok.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
26.05.2014, 14:55 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.