Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > inne informacje > ochrona środowiska > Obwieszczenie o aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505068
  Obwieszczenie o aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska

 

BURMISTRZ

MIASTA BRANIEWA

 

 

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

z dnia 22 maja 2014 r.

 

 

            Na podstawie art.39 i art. 40  ustawy  z dnia 3 padziernika 2008 roku o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziau spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. Poz. 1235 z pn. zm.) w zwizku z art. 49 K.P.A. ( t.j. Dz.U. z 2013 r. Poz. 267 z pn. zm. )

 

PODAJ DO PUBLICZNEJ WIADOMOCI

 

            informacj o przystpieniu organu do prac nad projektem Aktualizacji Programu Ochrony rodowiska dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2012 – 2015 z perspektyw na lata 2016 – 2019 wraz ze Strategiczn ocen oddziaywania na rodowisko"

Z treci projektu mona zapozna si w Urzdzie Miasta Braniewo, ul.Kociuszki 111, 14-500 Braniewo pok. Nr 14 , w kadym dniu roboczym od poniedziaku do pitku, w godzinach od 11.00 12.00.

Kada ze stron, ktrej moe dotyczy postpowanie moe zapozna si ze zoonym wnioskiem, wnosi uwagi i zapytania w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia. Uwagi i wnioski mona wnosi : ustnie do protokou, w formie pisemnej na adres tut.Urzdu ( adres jw.), na numer fax-u  55 243 29 28 i drog elektroniczn na e:mail : sekretariat@braniewo.pl

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Janusz Nogal

p.o. Kierownik
Wydziau Ochrony rodowiska

i Gospodarki Odpadami

 

 

Obwieszczenie umieszcza si :

-         na tablicy ogosze Urzdu Miasta Braniewa w Braniewie ( I pitro )

-         na tablicach samorzdowych na terenie miasta Braniewa,

-         na stronie internetowej  Urzdu Miasta Braniewa w Braniewie pod adresem www.bip.braniewo.pl

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Janusz Nogaldata wytworzenia informacji publicznej:
2014-05-22

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie o aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk22.05.2014, 12:50 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.