Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > inne informacje > ochrona środowiska > Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505011
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach

 

Braniewo, dnia 21 marca 2014r.


O.7639.4.5.2014OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA


Zawiadomienie stron o zebranych

dokumentach i materiaach przed wydaniem decyzjiZgodnie z art.10 1 w zwizku z art. 49 Kodeksu postpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) organ zawiadamia strony, i zebra ju wystarczajce dowody i materiay do wydania decyzji koczcej postpowanie o rodowiskowych uwarunkowaniach z wniosku firmy TRANS-FORM Sawomir Formela, ul. Poudniowa 2/28; 81-008 Gdynia, dla przedsiwzicia polegajcego na :,, Realizacji Stacji demontau wyeksploatowanych pojazdw, zakadu przetwarzania zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzenia odzysku odpadw tworzyw sztucznych i zbierania odpadw''.


Z materiaami sprawy mona zapozna si w terminie 3 dni od daty dorczenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzdu Miasta Braniewo, pok. nr 14, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo.

Obwieszczenie umieszcza si :

  • na tablicach samorzdowych na terenie miasta Braniewa,

  • na tablicy informacyjnej na terenie Urzdu Miasta Braniewa, I pitro, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo

  • na stronie internetowej Urzdu Miasta Braniewa w Braniewie pod adresem www.bip.braniewo.pl

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Janusz Nogaldata wytworzenia informacji publicznej:
2014-03-25

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk25.03.2014, 12:01 CETumieszczenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.