Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Miasta Braniewo Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505776
  Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Miasta Braniewo

 

Braniewo, 2014.03.14.

 

 

 

 

 

WI.7021.2.3.2014.A.T.

 

 

 

 

Zaproszenie do skadania ofert

 

1. Prosz o zoenie oferty na sprzeda energii elektrycznej w okresie od 01.04.2014 roku do 31.03.2016 roku.

2. Roczne zuycie energii elektrycznej wynosi ok. 36.000 kWh - ( taryfa C-21- jeden pkt pomiarowy - ok. 24.000 kWh, taryfa C-11- siedem pkt pomiarowych - ok. 12.000 kWh).

3. Do oferty naley doczy kserokopi koncesji na sprzeda energii elektrycznej.

4. W ofercie naley poda cen netto za 1 kWh w taryfie C-21 i C-11 oraz cen brutto za 1 kWh w taryfie C-21 i C-11.

5. Jedynym kryterium w wyborze oferty bdzie jej cena.

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostan powiadomieni niezwocznie po dokonaniu wyboru.

7. Dodatkowe informacje mona uzyska w Urzdzie Miasta Braniewa. Spraw prowadzi Antoni Tucki, tel. 55644 0107.

8. Oferty prosz skada w zamknitych kopertach  z napisem ,, SPRZEDA ENERGII ” w sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, w terminie do 24.03.2014 roku do godz. 12.00.

 

 

 

 

Braniewo, 2014.03.25.

 

 

 

 

 

 

                                               Informacja dla oferentw

 

 

 

Burmistrz Miasta Braniewa zawiadamia, e w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na  sprzeda  energii elektrycznej ( osiem punktw pomiarowych ) w okresie od 01.04.2014 roku do 31.03.2016 roku w Braniewie wpyna jedna oferta:

1.ENERGA - Obrt,  S.A.  ul. Mikoaja Reja 29, 80-870 Gdask      

Wybrana zostaa oferta: Energa -  Obrt S.A. ul. Mikoaja Reja 29, 80-870 Gdask.

Termin zawarcia umowy  - 28.03.2014 roku. 

 

 

 

 

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Antoni Tuckidata wytworzenia informacji publicznej:
2014-03-25

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Miasta Braniewo”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk25.03.2014, 11:56 CETinformacja dla oferentów
Anna Kroczyk14.03.2014, 12:38 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.